• Akcja Sprzątanie Świata
     • Akcja Sprzątanie Świata

     • Od początku istnienia Akcji „Sprzątanie świata” w Polsce nasza szkoła bierze udział w tym przedsięwzięciu.  Jubileuszowa, 30. Akcja Sprzątanie świata – Polska, przebiega pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi!”. Dlaczego? Bo dokładnie tak się dzieje od samego początku. W trzeci weekend września starsi i młodsi – wszyscy, którym bliska jest sprawa czystej i zdrowej planety – łączą się, by stworzyć wspólny front sprzątania własnych kawałków Polski i promować ideę nieśmiecenia w naturze. Postanowiliśmy zatem 15 września odziać rękawice, wziąć worki w łapki i posprzątać okolice naszej szkoły, a to efekty naszej pracy…

     • Narodowe Czytanie

     • Narodowe Czytanie to coroczna akcja czytania wybranej książki. Została ona zainicjowana w 2012r. przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wspólną lekturą "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Książką tegorocznej 12 odsłony Narodowego Czytania była lektura "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

      7 września uczniowie naszej szkoły udali się do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Oddział Zamiejscowy — Biblioteka Pedagogiczna w Świnoujściu. Będąc na miejscu, odczytali list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy zachęcający do wspólnego czytania "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz obejrzeli prezentację multimedialną o kulisach powstania książki. Wysłuchali również wybranych fragmentów lektury "Nad Niemnem" zaprezentowanych przez Panią Grażynę Lis oraz sami aktywnie wzięli udział w czytaniu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

    • Zebrania z rodzicami
     • Zebrania z rodzicami

     • 12.09.2023 - wtorek

      klasa 2a - godz. 16.00 - sala 32

      klasa 6a - godz. 17.00 - sala 30

      13.09.2023 - środa

      klasa 1a - godz. 16.00 - sala 27

      klasa 3a - godz. 16.00 - sala 34

      klasa 3b - godz. 16.00 - sala 33

      klasa 4a - godz. 17.00 - sala 25

      klasa 4b - godz. 17.00 - sala 24

      klasa 5a - godz. 17.00 - sala 28

      klasa 7b - godz. 17.00 - sala 31

      klasa 8a - godz. 17.00 - sala 19

       

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie pierwszoklasistów

     • Czwartego września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Pasowanie  to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko zostaje oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. Jednak największym przeżyciem podczas uroczystości jest moment pasowania. Pani Dyrektor Anna Stecyk poprzez dotknięcie, ogromnym, zaczarowanym piórem, ramienia każdego dziecka „zamieniała” go w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę tej uroczystej chwili uczniowie otrzymali dyplomy i medale. Życzymy wszystkim  wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, samych wspaniałych chwil w szkole, a Rodzicom powodów do dumy z ich pociech.


    • Stypendia i zasiłki szkolne
     • Stypendia i zasiłki szkolne

     • Do 15 września każdego roku można składać wnioski o stypendia szkolne

      W bieżącym roku szkolnym kolejny raz będzie udzielana pomoc
      o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.

      Rodzice, opiekunowie prawni uczniów zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty: 600,00 zł netto).

      Stypendium szkolne przysługuje uczniowi w szczególności gdy
      w rodzinie występuje:

      • bezrobocie;
      • niepełnosprawność;
      • ciężka lub długotrwała choroba;
      • wielodzietność;
      • alkoholizm lub narkomania;
      • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
      • gdy rodzina jest niepełna.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września w szkole, do której uczeń uczęszcza.

      Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych
      w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w sierpniu)
      , bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

      Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie.

      W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

       

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać
      w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl (zakładka: BIP/sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji).

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np.: śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, kradzież
      z włamaniem, nagła choroba w rodzinie ucznia, inne szczególne okoliczności.

      Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

    • Harmonogram dnia profilaktyki - 05.09.2023r. (wtorek)
     • Harmonogram dnia profilaktyki - 05.09.2023r. (wtorek)

     • Dzień profilaktyki w klasach I -VIII:

       

      Kl.1a – godz. 8.00 - 10.35 - sala 27

       

      Kl.2a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 32

       

      Kl.3a – godz. 10.45 – 13.30 – sala 34

       

      Kl.3b – godz. 10.45 – 13.30 – sala 33 

       

      Kl.4a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 25

       

      Kl.4b – godz. 8.00 – 10.35 – sala 24

       

      Kl.5a -- godz. 8.00 – 10.35 – sala 28

       

      Kl.6a – godz. 8.00 – 10.35 – sala 30

       

      Kl.7a – godz. 10.45 – 13.30 – sala 29

       

      Kl.7b – godz. 8.00 – 10.35 – sala 31

       

      Kl.8a – godz. 10.45 – 13.30 - sala 19

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Zapraszamy uczniów klas 2-8
      na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 

      w dniu 4 września 2023r. (poniedziałek)
      o godzinie  9:00 (spotkanie z wychowawcą)

       

      Spotkanie uczniów z wychowawcą odbędzie się
      w następujących klasach:

      Kl. 2a i 2b – sala 32

      Kl. 3a – sala 34

      Kl. 3b – sala 33

      Kl. 4a – sala 25

      Kl. 4b – sala 24

      Kl. 5a – sala 28

      Kl. 6a -  sala 30

      Kl. 7a – sala 29

      Kl. 7b – sala 31

      Kl. 8a – sala 19

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 
      dla uczniów klasy 1a

      odbędzie się 4 września 2023r.
      o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej.

    • Kursy dla ósmoklasistów
     • Kursy dla ósmoklasistów

     • Nowe możliwości dla uczniów❗

      Mam przyjemność poinformować, że tak samo jak w roku ubiegłym, Pan Prezydent uzyskał dla naszej młodzieży szkolnej duże zniżki na dodatkowe kursy online przygotowujące do najważniejszych w ich życiu egzaminów! ✍️

      Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją Miasto (powołaną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, rodzice i uczniowie otrzymają 75% zniżki od ceny regularnej na lekcje z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego ONLINE.

      Nowością w tym roku są również przykładowe lekcje pokazowe realizowane w trakcie kursów. Zachęcamy do zapoznania się z lekcjami i zaprezentowania ich rodzicom. Lekcje znajdują się na YouTube ZMP: LEKCJE PRZYKŁADOWE

       

      Dodatkowe zajęcia przeznaczone są dla ósmoklasistów. To doskonała okazja dla młodzieży, by przy wsparciu certyfikowanych nauczycieli i trenerów oświaty:

       

      • powtórzyć materiał omawiany w szkole,

       

      • dowiedzieć się i przypomnieć sobie strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

       

      • omówić z nauczycielami kluczowe zagadnienia egzaminacyjne,

       

      • nadrobić zaległości i zrozumieć, z czym mają problem na lekcjach w szkole.

       

      Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie: ➡️https://lecturusjunior.pl/ oraz dokładnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów na ➡️ https://sklep.lecturus.pl/.

       

      Więcej informacji o Fundacji Miasto ➡️ https://fundacjamiasto.pl/  oraz Lecturus ➡️ https://lecturusjunior.pl/pl/c/Klasa-8/21

    • Pożegnanie klasy VIII
     • Pożegnanie klasy VIII

     • W piątek 23 czerwca odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji pożegnania uczniów klasy ósmej. W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni rodzice. Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz uroczystego przekazania sztandaru uczniom klasy siódmej.

      Ponadto był tradycyjnie odtańczony Polonez, nie zabrakło również części artystycznej, a także słów podziękowania i wspomnień, które zrobiły na wszystkich niezapomniane wrażenie. Ważnym elementem programu było wręczenie przez Panią Dyrektor nagród, dyplomów oraz świadectw z wyróżnieniem, a także najważniejszej nagrody Prymusa, którą w tym roku otrzymała Daria Romanowska. Absolwenci otrzymali drobne upominki od młodszych kolegów i koleżanek z klasy siódmej. Zwieńczeniem uroczystości był taniec Belgijka w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

      Naszym absolwentom życzymy wspaniałych wakacji, ciekawych podróży i przygód oraz bardzo dobrego startu w nowej szkole.

    • Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII
     • Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII

     • Po miesiącach wytężonej pracy, 23 czerwca 2023 roku nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Na początku swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie klas trzecich. Następnie momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Panią Dyrektor świadectw z wyróżnieniem, dyplomów za stuprocentową frekwencję, dla sportowców oraz za udział w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły. Po uroczystym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie otrzymać świadectwa i pożegnać się przed wakacjami.

    • Cavaliada oczami uczniów
     • Cavaliada oczami uczniów

     • Korzystając z darmowego Programu dla Szkół i Przedszkoli Cavaliady 2023 wyruszyliśmy na przygodę z Cavaliadą, która odbyła się na świnoujskiej plaży. W czwartek 22 czerwca, mieliśmy okazję zobaczyć i zwiedzić najbardziej wyczekiwane święto jeździeckie w Polsce. Dzieci obejrzały emocjonujące zawody w skokach przez przeszkody, podziwiały najlepszych polskich i europejskich jeźdźców oraz piękne konie. Następnie wszyscy udali się na targi sprzętu jeździeckiego, które zawsze towarzyszą sportowym zmaganiom. Wystawcy prezentują tam swoją ofertę sprzętu i akcesoriów związanych z końmi oraz z aktywną formą wypoczynku: odzież i sprzęt jeździecki, wyposażenie stajni, środki do pielęgnacji koni, witaminy, pasze, pamiątki itp. Miłą niespodzianką dla dzieci była możliwość spróbowania smakołyków przeznaczonych dla… koni. Po tak ekscytujących wydarzeniach udaliśmy się na lody.

    • Bezpieczne wakacje
     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których przypomniały nam pani z sanepidu oraz pani policjantka podczas przygotowanego spotkania.

     • Spotkanie z pracownikiem firmy "Remondis"

     • 19 czerwca w naszej szkole odbyły się zajęcia z pracownikiem zakładu odpadów komunalnych „Remondis”. Pani specjalistka zapoznała dzieci  z systemem segregacji i przetwarzaniem różnych odpadów, a także opowiedziała o tym jak należy postępować, aby w sposób odpowiedzialny i przyjazny wpływać na ochronę środowiska. Dowiedzieliśmy się jak redukować powstawanie odpadów i jak każdy z nas może wspomóc rozwój recyklingu przez świadome postępowanie z surowcami wtórnymi i dokładną zbiórkę selektywną. To było bardzo pouczające spotkanie, za które serdecznie dziękujemy.

      Teraz już wiemy, że gdy odpady segregujemy, to ziemię i siebie ratujemy!!!!!!

    • Wizyta przedszkolaków
     • Wizyta przedszkolaków

     • 19 czerwca odwiedzili nas nasi młodsi koledzy i koleżanki z Przedszkola Miejskiego nr 9. Zorganizowano dla nich zajęcia czytelnicze pt."W baśniowej krainie".                  
              
      Celem zajęć było zainteresowanie dzieci klasycznymi bajkami i baśniami. Podczas spotkania dzieci wysłuchiwały fragmentów książek czytanych przez nauczyciela oraz uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych związanych z lekturą. Bohaterami zajęć były takie postaci jak Calineczka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, Krasnoludki i wiele innych. Dzieci pomagały Kopciuszkowi rozdzielić mak od grochu, budowały domki dla trzech świnek, pantomimą przedstawiały różne postaci, na podstawie skojarzeń dobierały obrazki do tytułów bajek i baśni.                                 
             

      Podczas zajęć omówione zostały także zachowania różnych bohaterów. Dzieci samodzielnie formułowały wnioski dotyczące poszczególnych zachowań, wskazywały naukę płynącą z poszczególnych baśni i bajek.
             W czasie wizyty przedszkolaki odwiedziły również salę komputerową, w której za pomocą programu Tux Paint tworzyły postacie bajkowe oraz inne według swojego pomysłu. Korzystały również z gotowych szablonów do kolorowania.
            Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej i milej atmosferze. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały magiczne jabłko od Królewny Śnieżki.

    • W krainie książkowych postaci
     • W krainie książkowych postaci

     • 16 czerwca zakończył się konkurs plastyczny na grę planszową "W krainie książkowych postaci". Zadanie uczniów było wykonanie gry z pionkami oraz zasadami. Na konkurs wpłynęło 5 prac.

      I miejsce- Lena Kowal 3 b

      II miejsce- Bartosz Konecki 3 b, Agata Jagodzińska 3 a

      III miejsce- Marcela Maślanka 3 a

      Wyróżnienie- Natalia Łukaszuk 2 b 

    • 3a na pikniku z Harrym Potterem
     • 3a na pikniku z Harrym Potterem

     • Uczniowie klasy 3 a szczególnie polubili książkę "Harry Potter", dlatego też zostało dla nich zorganizowane spotkanie czytelnicze "Piknik Harrym Potterem". Uczniowie losowali z tiary przydziału domy, w których wspólnie rywalizowali w różnych konkurencjach takich jak: gra w Quidditch'a, układanie puzzli oraz rozszyfrowywanie cytatów.

    • Jestem bohaterem książki
     • Jestem bohaterem książki

     • Na przełomie maja i czerwca został zorganizowany konkurs fotograficzny. Zadaniem uczestników było przebranie się za ulubioną postać  z książki, umieszczenie książki na planie zdjęciowym i wykonanie zdjęcia, a następnie przesłanie go drogą elektroniczną. Na konkurs wpłynęło 18 fotografii. Po burzliwych dyskusjach jury ogłosiło następujące wyniki:

      I miejsce:

      Marcela Maślanka

      Lena Kowal

      Wiktor Chodkowski

      Maria Gładysz

      Bartosz Konecki

      Antoni Kosmecki

      Radosław Karamucki

      Blanka Kalinowska

      II miejsce:

      Nadia Krysztofowicz

      Amelia Bany

      Ksawery Michalik

      III miejsce:

      Kalina Banaszkiewicz

      Oskar Skorczyk

      Gabriela Major

      Bartosz Kosicki

      Wyróżnienia:

      Adrianna i Grzegorz Pawlik

    • Jak nie czytam, jak czytam
     • Jak nie czytam, jak czytam

     • 7 czerwca 2023 r. wraz z kilkunastoma tysiącami dzieci z całej Polski włączyliśmy się do akcji "Jak nie czytam, jak czytam". Spotkaliśmy się na boisku szkolnym, żeby w gronie koleżanek i kolegów i w niecodziennych okolicznościach poczytać książki. Było nas 174 osoby. Akcja ta odbywa się co roku. W latach 2016 - 2019 rekordowo uczestniczyło w niej 459 tysięcy osób. Głównym celem akcji jest budowa pozytywnego wizerunku. A oto nasza fotorelacja z tegorocznej akcji.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 77527