• Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu zdalnego nauczania
    • Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu zdalnego nauczania

    • 17.12.2021 13:01
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia zdalnego nauczania:

     1. Rozporządzenie MEiN z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r.
      poz. 2301)
     2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)
    • więcej
    • Zdalne nauczanie przedłużone, nowy termin ferii zimowych
    • Zdalne nauczanie przedłużone, nowy termin ferii zimowych

    • 21.11.2020 19:53
    • Nauczanie zdalne zostało przedłużone do 27 grudnia br. dla wszystkich klas w szkołach podstawowych.

     Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Zostanie wprowadzony zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
    • więcej
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej

    • 08.11.2020 19:32
    • Podstawy prawne do wprowadzenia zdalnego kształcenia:

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020r. poz.1960.

      

     1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie
      w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

      

     1. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859
     2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)

      

     1. Ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

      
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 33749