• Terminy klasyfikacji końcowo rocznej 2021/2022
    • Terminy klasyfikacji końcowo rocznej 2021/2022

    • 14.05.2022 17:52
    • 1. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i brakiem klasyfikacji w e-dzienniku 17.05.2022r.
     2. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i brakiem klasyfikacji w e-dzienniku – 17.05.2022r.
     3. Pisemne powiadomienie o ocenie niedostatecznej lub braku klasyfikacji i przesłanie zakresów materiału (za pośrednictwem dziennika elektronicznego w postaci wiadomości do rodzica, a w przypadku rodziców nie korzystających z dziennika lub w przypadku nieodczytania wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny – pocztą tradycyjną przez sekretariat szkoły) – 18.05.2022
     4. Podania o egzamin klasyfikacyjny – 18-23.05.2022
     5. Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego – 06.06.2022 -10.06.2022
     6. Wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w e-dzienniku –17.05.2022
     6. Poinformowanie rodziców na e-dzienniku o proponowanych ocenach – 18.05.2022
     7. Ostateczne wystawienie ocen w e-dzienniku - 06.06.2022-14.06.2022
     8. Podanie o egzamin sprawdzający – 14.06.2022
     9. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego – 20.06.2022
     10. Rada klasyfikacyjna – 20.06.2022
     11. Podanie o egzamin poprawkowy – 21.06 - 24.06.2022
     12. Uroczyste zakończenie roku – 24.06.2022
     13. Termin odwołania w przypadku ustalenia oceny niezgodnej z trybem WZO – 24.06.2022 -28.06.2022
     14. Rada podsumowująca – 28.06.2022

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 507