• Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu według zaleceń MEiN, MZ i GIS
    • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu według zaleceń MEiN, MZ i GIS

    • 15.04.2022 14:31
    • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu

     według zaleceń MEiN, MZ i GIS

     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).

      

      

      

      

     Organizacja zajęć:

     1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

     2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.

     3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

      

     4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.

      

      

      

      

    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r.  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

    • 26.01.2022 16:47
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia zdalnego nauczania:

      

     1) Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 .

     2) Rozporządzenie MEiN z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301).

     3) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386).


      
    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 20.01.2022 r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 20.01.2022 r. w systemie hybrydowym

    • 20.01.2022 13:49
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) -
      § 18;
    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 17.01.2022r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 17.01.2022r. w systemie hybrydowym

    • 17.01.2022 19:26
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) -
      § 18;
    • więcej
    • Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu zdalnego nauczania
    • Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu zdalnego nauczania

    • 17.12.2021 13:00
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia zdalnego nauczania:

     1. Rozporządzenie MEiN z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r.
      poz. 2301)
     2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 28953