• Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 24.11.2021 r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 24.11.2021 r. w systemie hybrydowym

    • 28.11.2021 20:02
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 22.11.2021 r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 22.11.2021 r. w systemie hybrydowym

    • 28.11.2021 20:03
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 18.11.2021 r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 18.11.2021 r. w systemie hybrydowym

    • 18.11.2021 12:40
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
    • więcej
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 17.11.2021 r. w systemie hybrydowym
    • Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 17.11.2021 r. w systemie hybrydowym

    • 17.11.2021 14:49
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

     Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
    • więcej
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.
    • Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

    • 12.11.2021 14:30
    • Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia hybrydowego:

     1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2758