• Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023
    • Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023

    • 30.08.2022 21:10
    • Do 15 września 2022r. można składać wnioski o stypendia szkolne
     na rok szkolny 2022/2023

               W roku szkolnym 2022/2023 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.
               Rodzice, opiekunowie prawni uczniów zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
                Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto).
    • więcej
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT PRZYBYŁYCH Z UKRAINY/ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

    • 10.05.2022 09:19
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT

     PRZYBYŁYCH Z UKRAINY

      

     W związku z obowiązkiem wynikającym z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy informujemy, że w przypadku kontynuowania przez dzieci nauki w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy złożyć oświadczenie, którego wzór jest do pobrania poniżej.

     Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 na parterze na Stanowisku Obsługi Interesanta.

      

     Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - Pobierz(DOC)

      

      ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ

     ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

      

     У зв’язку з обов’язком, передбаченим § 15 Положення Міністра Освіти і Науки від 21 березня 2022 року «Про організацію освіти, виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами України, повідомляємо, що якщо діти продовжують навчання в українській системі освіти з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, необхідно подати Заяву, шаблон якої доступний для завантаження нижче.

     Заяву необхідно подати до Свіноуйської Мерії (Ужонд Міста) за адресою: вул. Wojska Polskiego 1/5 на першому поверсі до Центру Обслуговування Клієнтів.

      

     Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - Pobierz(DOC)

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 2142