• Szkodliwy wpływ napojów energetyzujących na zdrowie dzieci
    • Szkodliwy wpływ napojów energetyzujących na zdrowie dzieci

    • 19.01.2023 09:32
    • Czym są napoje energetyzujące?
     • W skład napojów energetyzujących wchodzą takie składniki, jak: kofeina, tauryna, inozytol, cukry proste, witaminy z grupy B, substancje aromatyzujące, dwutlenek węgla, substancje konserwujące i regulatory kwasowości. Ponadto, w zależności od producenta, ekstrakt z guarany, glukuronolakton czy wyciągi z ziół (np. żeń-szeń i miłorząb japoński).
     • Wartość energetyczna napojów energetyzujących wynosi około 45 kcal/100 ml, a zawartość cukrów prostych około 10 g/100 ml napoju. W Polsce zawartość kofeiny w napojach energetyzujących wynosi najczęściej 80 mg/250 ml, tauryny – w granicach 500–1000 mg/250 ml.
    • więcej
    • Plan kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu w roku szkolnym 2022/2023
    • Plan kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu w roku szkolnym 2022/2023

    • 28.11.2022 21:59
    • Plan kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu w roku szkolnym 2022/2023
     1. Zebrania z rodzicami
     MIESIĄC TEMATYKA
        

     07 września –środa
     Klasy I-III- godzina 16.00
     Klasy IV-VII- godzina 17.30
     Klasa VIII- godzina 17.00
      
     • Spotkania z rodzicami
     • Zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole
     • Zapoznanie rodziców z Koncepcją Pracy Szkoły- klasy 1
     • WZO
     • Regulaminem oceniania zachowania
     • Działalnością i funkcjonowaniem szkoły
     • Informacja o sprawdzianie ósmoklasisty
     • Funkcjonowanie dziennika elektronicznego
     • Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych
     • Wybór trójek klasowych- Rada Rodziców
     28 września – środa
      klasa 8
     • Spotkanie z rodzicami -informacje o egzaminie klasy 8
     05 października – dzień otwarty- środa
     • Spotkanie z nauczycielami przedmiotów
     16 listopada – środa
     • Spotkanie z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów
     • Pedagogizacja rodziców
       09 stycznia -poniedziałek
     • Spotkanie z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce (zagrożenia  i oceny proponowane)
     • Spotkania z nauczycielami przedmiotu
     08 lutego-środa
      
     • Spotkanie z wychowawcą – informacja o ocenach semestralnych. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu.
     • Informacja o osiągnięciach szkoły i przedsięwzięciach.
     • Informacja o sprawdzianie ósmoklasisty
     19 kwietnia-dzień otwarty - środa
      
     • Spotkanie z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
     • Pedagogizacja rodziców
     • Spotkania z nauczycielami przedmiotu
     18maja - środa
      
     • Spotkanie z wychowawcą – informacja o zagrożeniach
     • Pedagogizacja rodziców
     • Spotkania z nauczycielami przedmiotu
     1. Konsultacje z rodzicami w ramach zapotrzebowania po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem- godzina dostępności

      
    • więcej
    • Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023
    • Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023

    • 30.08.2022 21:10
    • Do 15 września 2022r. można składać wnioski o stypendia szkolne
     na rok szkolny 2022/2023

               W roku szkolnym 2022/2023 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.
               Rodzice, opiekunowie prawni uczniów zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
                Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto).
    • więcej
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT PRZYBYŁYCH Z UKRAINY/ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

    • 10.05.2022 09:19
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 6 DO 18 LAT

     PRZYBYŁYCH Z UKRAINY

      

     W związku z obowiązkiem wynikającym z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy informujemy, że w przypadku kontynuowania przez dzieci nauki w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy złożyć oświadczenie, którego wzór jest do pobrania poniżej.

     Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 na parterze na Stanowisku Obsługi Interesanta.

      

     Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - Pobierz(DOC)

      

      ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 ДО 18 РОКІВ

     ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ

      

     У зв’язку з обов’язком, передбаченим § 15 Положення Міністра Освіти і Науки від 21 березня 2022 року «Про організацію освіти, виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами України, повідомляємо, що якщо діти продовжують навчання в українській системі освіти з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, необхідно подати Заяву, шаблон якої доступний для завантаження нижче.

     Заяву необхідно подати до Свіноуйської Мерії (Ужонд Міста) за адресою: вул. Wojska Polskiego 1/5 на першому поверсі до Центру Обслуговування Клієнтів.

      

     Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - Pobierz(DOC)

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32
     kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście
     ul. Białoruska 2
     Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com
     kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 8073