• Egzamin Ósmoklasisty 2023 - Informacje
    • Egzamin Ósmoklasisty 2023 - Informacje

    • 11.04.2023 09:55
    • Najważniejsze informacje związane z egzaminem ósmoklasisty odbywającym się w dniach 23-25 maja 2023r.
      Egzamin Ósmoklasisty- Informacje dla rodziców i uczniów
     Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.


     Termin główny – maj 2023r.
     23 maja 2023r. godzina: 9.00 ( wtorek) – język polski
     24 maja 2023r. godzina 9.00 ( środa) – matematyka
     25 maja 2023r. godzina 9.00 ( czwartek)- język obcy nowożytny
     Każdy zdający powinien posiadać na egzaminie legitymację szkolną oraz długopis ( lub pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań  (odpowiedzi).
     Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:  03 lipca 2023 r.
     Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do  06 lipca 2023 r.
     Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 06 lipca 2023 r.
     Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
     Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
    • więcej
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty

    • 15.03.2021 08:36
    • Zarządzenie Nr 35/2020/2021

     z dnia 15.03.2021r.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu

     w sprawie  przeprowadzenia szkolenia  dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu  ósmoklasisty

      

     Na podstawie art.68 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 11 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się co następuje:

      

    • więcej
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców

    • 25.02.2021 22:25
    • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 19994