• Egzamin Ósmoklasisty 2024 - Informacje
    • Egzamin Ósmoklasisty 2024 - Informacje

    • 07.04.2024 18:46
    • Najważniejsze informacje związane z egzaminem ósmoklasisty odbywającym się w dniach 14 - 16 maja 2024r.

     W 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

     Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

           - uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

          - uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

     1. języka polskiego - 14 maja 2024r. godz. 9.00

     2. matematyki - 15 maja 2024r. godz. 9.00

     3. języka obcego nowożytnego - 16 maja 2024r. godz. 9.00

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     Przebieg egzaminu ósmoklasisty

     Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

      - pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
      - drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
      - trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.


     Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
    • więcej
    • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty

    • 15.03.2021 08:36
    • Zarządzenie Nr 35/2020/2021

     z dnia 15.03.2021r.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu

     w sprawie  przeprowadzenia szkolenia  dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących w zakresie organizacji próbnego egzaminu  ósmoklasisty

      

     Na podstawie art.68 ust 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 11 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się co następuje:

      

    • więcej
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców
    • Egzamin Ósmoklasisty 2021- Informacje dla rodziców

    • 25.02.2021 22:25
    • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

     Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 21764