• Egzamin praktyczny na kartę rowerową
    • Egzamin praktyczny na kartę rowerową

    • 04.06.2023 10:08
    • 13 czerwca o godz. 9.00 na miasteczku ruchu obok szkoły LOGOS odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową.
      

     Jednocześnie informuję, iż dzieci powinny posiadać ze sobą arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się na kartę rowerową wypełniony danymi, podpisami rodziców oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie części teoretycznej karty rowerowej.

    • więcej
    • PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
    • PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

    • 21.04.2023 17:29
    • INFORMACJA DOTYCZĄCA  EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
     PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

     Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.
     Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki .
     Dzieci z klas 3 i klas 5-8 muszą materiał opanować sami i przystąpić do egzaminu w wyznaczonym przez szkołę terminie. tj.22. maja 2023r -poniedziałek
     Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny w miesiącu czerwcu i zostanie przeprowadzony przez Szkołę Podstawową nr 6 z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji na terenie miasteczka rowerowego przy szkole LOGOS.
     Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
     Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
     Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.
      Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

     • droga,
     • zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
     • numery alarmowe,
     • obowiązkowe wyposażenie roweru,
     • układy w rowerze i ich części,
     • znaki drogowe poziome i pionowe,
     • manewry na drodze,
     • zasada prawej strony,
     • kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie,
     • przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą.

     Na stronie brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html oraz https://pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm i  https://kartarowerowa.net/

                                                                                   Życzmy powodzenia.

    • więcej
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

    • 21.04.2022 11:04
    • Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.

     Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki . Dla tych dzieci egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie w ramach lekcji techniki.

     Dzieci z klas 3 i klas 5-8 musza materiał opanować sami. Dla chętnych będzie wyznaczony termin zaliczenia egzaminu teoretycznego(MAJ}. Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny.{CZERWIEC}

     Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

     Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

     Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.

      Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

     - droga,
     - zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
     numery alarmowe,
     - obowiązkowe wyposażenie roweru,
     - układy w rowerze i ich części,
     - znaki drogowe poziome i pionowe,
     - manewry na drodze,
     - zasada prawej strony,
     - kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

     Na stronie https://brd.edu.pl/w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://kartarowerowa.net/

      

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32
     kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście
     ul. Białoruska 2
     Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com
     kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 6830