• PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
    • PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

    • 17.05.2022 12:28
    • INFORMACJA DOTYCZĄCA  EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

     PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

     Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.

     Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki . Dla tych dzieci egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie na terenie szkoły, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów o terminie.

     Dzieci z klas 3 i klas 5-8 muszą materiał opanować sami i przystąpić do egzaminu w wyznaczonym przez szkołę terminie. Egzamin teoretyczny przeprowadza każda szkoła do końca maja.

     Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny w miesiącu czerwcu i zostanie przeprowadzony przez Szkołę Podstawową nr 6 na terenie miasteczka rowerowego przy szkole LOGOS.

     Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

     Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

     Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.

      Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

     • droga,

     • zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,

     • numery alarmowe,

     • obowiązkowe wyposażenie roweru,

     • układy w rowerze i ich części,

     • znaki drogowe poziome i pionowe,

     • manewry na drodze,

     • zasada prawej strony,

     • kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

     Na stronie brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://kartarowerowa.net/

     Wszelkie informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 2 pod numerem telefonu 91 321 52 32.


      

    • więcej
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
    • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

    • 21.04.2022 11:04
    • Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.

     Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki . Dla tych dzieci egzamin teoretyczny przeprowadzony zostanie w ramach lekcji techniki.

     Dzieci z klas 3 i klas 5-8 musza materiał opanować sami. Dla chętnych będzie wyznaczony termin zaliczenia egzaminu teoretycznego(MAJ}. Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny.{CZERWIEC}

     Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

     Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

     Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie  karta rowerowa.

      Zagadnienia do testu na kartę rowerową:

     - droga,
     - zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
     numery alarmowe,
     - obowiązkowe wyposażenie roweru,
     - układy w rowerze i ich części,
     - znaki drogowe poziome i pionowe,
     - manewry na drodze,
     - zasada prawej strony,
     - kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

     Na stronie https://brd.edu.pl/w ciekawy sposób wyjaśnione są  wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności. Można tez poćwiczyć na https://kartarowerowa.net/

      

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 2725