• INFORMATOR DLA RODZICÓW
     • INFORMATOR DLA RODZICÓW

     •  

      Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

      Szanowni Rodzice!

      W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

      Podstawą zdrowego funkcjonowania dziecka jest stałość w jego otoczeniu społecznym i rodzinie. W tym kontekście stały rytm funkcjonowania daje dziecku poczucie przewidywalności, a co z tym się wiąże - poczucie bezpieczeństwa.

      Ważny w tym względzie jest powtarzalny plan dnia, stałe pory wstawania, posiłków, nauki oraz określony czas na rozrywkę. Nie bez wpływu na funkcjonowanie poznawcze dziecka pozostaje również zaspokojenie potrzeby ruchu. Biorąc pod uwagę czas, w jakim się znaleźliśmy i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, zaburzony jest rytm funkcjonowania dziecka. Wymaga to większego wysiłku ze strony rodziców, by powtórnie wprowadzić stałość do życia dziecka. Jest to kwestia podstawowa, umożliwiająca zorganizowanie dzieciom naukę w domu.

      Oto kilka praktycznych wskazówek,

      dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu:

      Plan działania:

      1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).

      2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Dobry plan dnia zapewnia odpowiednie proporcje, dotyczące nauki i odpoczynku. Dobrze skonstruowany i zrealizowany plan jest gwarancją sukcesu w nauce.

      3. Zapiszcie w widocznym miejscu z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się
      i odrabiało lekcje.

      4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.

      5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu. 

      7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu.

      8. Dopilnujcie, by czas na rozrywkę następował dopiero po wykonaniu zadań lekcyjnych.

      9. Wykorzystujcie czas na aktywność ruchową, w miarę możliwości ćwicząc razem
      z dzieckiem.

       

       

      Komfort pracy:

      1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony
      w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci.

      2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać.

      3. Przed odrabianiem lekcji wywietrzcie pokój.

      W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych?

      Dziecko, aby mieć motywację do wykonywania jakichkolwiek zadań, podobnie jak osoba dorosła, musi wiedzieć, po co to robić i dlaczego w taki sposób. Rozmowa rodzica
      z dzieckiem na ten temat jest podstawą, na bazie której można stosować inne motywatory. Zrozumienie przez dziecko potrzeby nauki w warunkach domowych, świadomość możliwości weryfikacji wiedzy przez nauczycieli po jej zakończeniu może zwiększyć motywację dziecka do systematycznej nauki.

      Innymi skutecznymi formami motywowania dziecka do systematycznego uczenia się są:

      • nagradzające przerwy między partiami materiału. Ten krótki czas można wykorzystać na wspólną zabawę z dzieckiem (gra w karty, w łapki, krótkie gry planszowe, słuchanie ulubionej muzyki);

      • chwalenie dziecka po zakończeniu każdej partii materiału;

      • W sytuacji zniechęcenia wskazywanie na postęp, jaki już poczyniło dziecko
      w wykonanych zadaniach;

      • wspólne ustalenie dużej nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę z określonej pozycji hierarchii.

      Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

    • INFORMATOR DLA RODZICÓW
     • INFORMATOR DLA RODZICÓW

     •  

      Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

      W związku z działaniami rządu, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zajęcia w szkołach zostały zawieszone. W tym czasie szkoła będzie prowadzić lekcje korzystając z technik kształcenia na odległość.

      Ważne jest, aby zadbać o higienę naszych dzieci i ich bezpieczeństwo w sieci. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie powinni korzystać
      z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela.

      Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.

      Drogi Rodzicu:

      • ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych; uzgodnij maksymalny dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z mediów elektronicznych, czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną;

      • ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku;

      • wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej, pamiętaj jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci pod okiem rodziców. Na domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy;

      • wróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiając prace domowe oraz w jaki sposób je wykorzystuje, przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe;

      • uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć innych osób;

      • przestrzeż swoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za które się podają;

      • uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili;

      • uczul także, aby nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł, itp.;

      • sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie SSL;

      • przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci;

      • ustal, iż samodzielnie, bez Twojej zgody, dziecko nie może robić zakupów
      w Internecie.

      Pamiętajmy!

      Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, dlatego ważne jest zadbanie o dobrze zorganizowane stanowisko komputerowe dziecka. Zadbajmy też o jego ruch i aktywne spędzanie czasu.

    • Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej
     • Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

     • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

      1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

       

      Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

       

      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

       

    • List do rodziców
     • List do rodziców

     • Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci.

       

      W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do dnia 10-04-2020r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno– wychowawcze prowadzone na terenie szkoły.

      Od 25-03-2020 r. MEN wprowadza nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

      Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin dezorganizację, lęk i wiele wątpliwości. Często jest to niepokój nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny. Odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości, pragniemy wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.
      Pracujemy nad stworzeniem prostego systemu organizującego, system kształcenia internetowego na odległość z wykorzystaniem Office 365. Już wykorzystujemy następujące rozwiązania:

      • dziennik elektroniczny;

      • strona internetowa szkoły;

      • komunikatory społecznościowe.

      Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania na odległość  nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)
      W nawiązaniu do ww. działań nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy. Nie wymagamy, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Nie będziemy restrykcyjnie rozliczać naszych uczniów z wykonywanych zadań. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły. Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele oznaczać będą zadania, które są obowiązkowe i te, które są dla chętnych (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów). Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.

      Na naszej stronie internetowej umieścimy dodatkowe informacje dotyczące tej formy nauki.


      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

      Dyrektor i grono pedagogiczne.

    • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
     • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Postępowanie rekrutacyjne w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

      Świnoujście,  ul. Białoruska 2  tel. 91/3215232

       

      Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzone przy wsparciu systemu elektronicznego od 23 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

       

      Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      • wypełniają w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
      • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.

      Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

      • pobierają wniosek w dowolnej publicznej szkole podstawowej,
      • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
      • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik.

       

      Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

      Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Pozostałe informacje są umieszczone na stronie szkoły www.sp2.swi.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

      Drodzy Rodzice

      dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej


                                                                                        

      W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

      1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.


      Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.


      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.


     • Zawieszenie zajęć!!! Ważne!!!

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Uwaga!!! Ważne!!!

     •  

       

       

      ZALECENIA

      DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWINOUJŚCIU

      W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

      Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

      ZAOBSERWOWANO objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem to:

      a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić  stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 91 321 24 94 lub 694 493 765

      b) lub uczeń, pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania

      W przypadku gdy:

      NIE ZAOBSERWOWANO wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

      Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończy kontrolę.

      Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowano wyżej wymienione objawy to:

      • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
      • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      3) jeżeli uczeń, pracownik szkoły miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażeniekoronawirusem to:

      • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

       

       

      POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

      PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

      1.      Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

      Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

      Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

      2.      Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

      Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

      3.      Zachować bezpieczną odległość 

      Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

      4.      Unikać dotykania oczu, nosa i ust

      Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

       

      5.      Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

      Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

      6.      Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

      7.      Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      8.      Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

      Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

      9.      Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

      10.    Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

       

       

       

       

       

    • Apel podsumowujący I półrocze
     • Apel podsumowujący I półrocze

     • 7 lutego, podczas apelu podsumowującego I półrocze nauki, nagrodzono uczniów z najwyższą średnią ocen oraz bardzo dobrym i wzorowym zachowaniem, a także wzorową frekwencją. Nie zapomniano również o szkolnych mistrzach sportu oraz laureatach i osobach wyróżnionych w konkursach tematycznych. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. Na dzień 29 stycznia szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową, pięknie udekorowaną balonami, serpentynami oraz klaunami. W przygotowaniu dekoracji uczestniczyli uczniowie nauczyciele. Dzieci licznie przybyły w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postacie. Przy błysku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, prezentowanych przez DJ, wszyscy bawili się doskonale. Zabaw oraz tańców było bardzo wiele. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego przedsięwzięcia.

      Zabawa karnawałowa była udana. Kolejne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok!

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Warsztaty plastyczne
     • Warsztaty plastyczne

     • W poniedziałek  20 stycznia uczniowie klasy 3a uczestniczyli w ciekawych warsztatach zorganizowanych przez MDK Warszów, na zaproszenie pani Natalii Białkowskiej. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość własnoręcznie wykonać kukiełkę. Prowadzące – pani Ola i pani Kasia– sprawnie przygotowały miejsce do pracy i wszystkie potrzebne materiały, a następnie przeprowadziły świetne warsztaty. Dzieciaki pochłonięte były pracą i bardzo się starały. Każdy znalazł coś dla siebie pośród wielu materiałów i mógł liczyć na wsparcie podczas pracy. Powstały wspaniałe kukiełki, a młodzi artyści byli niezwykle dumni ze swoich dzieł. Oto kilka zdjęć z tych artystycznych zmagań.

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • DENTOBUS
     • DENTOBUS

     • Informuję, iż wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z rodzicem /prawnym opiekunem/

      zaplanowana jest w dniu 14 stycznia (wtorek) w godzinach od 10.00 – 14. 00.

      Dentobus będzie stał na Placu Mickiewicz przy Urzędzie Miasta.

      Proszę odebrać z sekretariatu SP-2  podpisaną przez Państwa deklarację.

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie
     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie

     • W naszej szkole z ostatnim dniem grudnia 2019 roku dobiegła końca realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Chcemy podzielić się wybranymi informacjami, które obrazują efekty Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

      Do programu zatwierdzonego przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. przystąpiły publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły średnie, a także szkoły specjalne. Rozporządzenie Rady Ministrów mówiło o zakupie „nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)”. Pani bibliotekarka zapoznała się z aktualnymi ofertami księgarskimi, rozpoznała potrzeby uczniów szkoły, prowadziła rozmowy z nauczycielami i rodzicami uczniów, weszła we współpracę z bibliotekami środowiskowymi i w oparciu o zgromadzone informacje, sporządziła listę książek, a  następnie uczniowie głosując dokonali wyboru książek, które zostały zakupione do biblioteki szkolnej. Realizacji programu towarzyszyły organizowane przez bibliotekę i współpracujących nauczycieli wydarzenia kulturalne i czytelnicze, wśród których można wymienić: lekcje głośnego czytania w klasach I - III , konkursy czytelnicze i plastyczno - czytelnicze: "Pięknie Czytam", "Poezją malowane", projekt okładki mojej ulubionej książki, spotkania poetyckie, spotkanie z Romciem Tomciem i jego rymowaną twórczością, spotkania w Bibliotece Miejskiej i Pedagogicznej,  przedstawienie teatralne – przypominające o zachowaniach proekologicznych. Biblioteka szkolna włączyła się w realizację projektów: „ Lekturki spod chmurki”, „ Czytusie”, "Świat Szalonych Skarpetek" i wiele innych.

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Święta tuż tuż...
     • Święta tuż tuż...

     • Tradycją stało się już, że w przededniu ferii świątecznych po kilku godzinach nauki, zaczynamy nie tylko myśleć o świętach Bożego Narodzenia, ale i nimi żyć. Niejako wprowadzeniem są jasełka, następnie wigilie klasowe z wychowawcami. Zasłuchani w kolędy, z refleksją wypływającą z przedstawienia, i życzeniami od pani dyrektor  uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal, w których czekały na nich przygotowane potrawy wigilijne i nakryte odświętnie stoły. Były życzenia i łamanie się opłatkiem, a także okazja, by ze sobą porozmawiać, jeszcze bardziej zintegrować, a może nawet pośpiewać kolędy.

      Więcej zdjęć w naszje galerii:

    • Wyjście do kina
     • Wyjście do kina

     • 18 grudnia uczniowie klasy 1 a wybrali się na wycieczkę do kina na film „ Śnieżna paczka”. Uczniowie obejrzeli film z wielkim zainteresowaniem. W drodze powrotnej odwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy i skorzystali z atrakcji jakie przygotowało miasto.

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Wizyta w gabinecie stomatologicznym
     • Wizyta w gabinecie stomatologicznym

     • 10 grudnia uczniowie wybrali się do gabinetu stomatologicznego do pobliskiej przychodni. Celem wizyty była pogadanka na temat ważności i konieczności dbania o higienę jamy ustnej, przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych.Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz obejrzeć wygląd i wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Dowiedziały się również jak dbać o zęby, by były zawsze piękne i zdrowe. Wizyta u stomatologa odbyła się w miłej atmosferze i bardzo zaciekawiła uczniów, gdyż jeszcze długo opowiadali o niej w szkole i z pewnością w domu. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie  już nigdy nie będą czuć lęku przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. 

      Więcej zdjęć w naszj galerii:

    • Uwaga! Ferie! Karpacz! - Liczba miejsc ograniczona!
     • Uwaga! Ferie! Karpacz! - Liczba miejsc ograniczona!

     • W dniach 17-23.02.2020 wyjazd do Karpacza – ferie dla uczniów SP 4, SP 2 i SP 9

      Podczas wyjazdu zapewniamy:

      - wyżywienie 3 posiłki w postaci stołu szwedzkiego
      - zajęcia edukacyjne i integracyjne
      - dyskoteki, ognisko
      - wyprawa do Samotni
      - piesze wycieczki po okolicy
      - magiczny dywan
      - strzelanie z broni laserowej
      - zajęcia świetlicowe przy niepogodzie
      Obiekt typowo szkolny (pokoje 4-8 osobowe), część z łazienkami, pozostała cześć korzysta z wyremontowanych łazienek na piętrach.

      Cena 600 -650 zł

      Zgłoszenia do 8.01.2020 w sekretariacie szkoły (rezerwacja miejsc wcześniej).

    • Romcio - Tomcio w naszj szkole
     • Romcio - Tomcio w naszj szkole

     • Dla wielu dzieci Romcio Tomcio to pan, który w sposób dla nich zrozumiały pisze o dziejach postaci biblijnych. Pisze i opowiada. Bo Roman Kempiński ( tak naprawdę nazywa się pisarz) chętnie odwiedza różne miejscowości i dzieli się swoimi przemyśleniami. Wyjątkową okazją do spotkania z czytelnikami była wizyta Romcia Tomcia w naszej szkole. Romcio Tomcio zachęcił dzieci do wspólnego, rodzinnego czytania opowiadając rymem różne biblijne historie oraz rymowane wierszyki, których bohaterami są zwierzaki lub dinozaury. Można powiedzieć, że Romcio Tomcio wciąż rymuje i do czytania wszystkich mobilizuje.

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 16118