• Drodzy rodzice

     • Drodzy rodzice

       

      Z uwagi na prowadzone roboty drogowe związane

      z budową drogi ekspresowej S3

      proszę uczulić dzieci na przestrzeganie bezpiecznego

      zachowania się podczas przechodzenia przez

      jezdnię i nieskracania sobie drogi poprzez zejście       

      z tymczasowych i oznaczonych ciągów pieszych!

       

    • Projekt: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”
     • Projekt: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

     • Projekt: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

      Wartość projektu:                249 343,92 zł

      Kwota dofinansowania:      235 630,00 zł

      Okres realizacji projektu:  10.2021 r. – 01.2023 r.

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych  i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

      Celem projektu było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów uczęszczających do świnoujskich szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście. Pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia uczniów w szkole. Widoczne są już, niestety, tego negatywne skutki: pogorszenie kondycji psychicznej uczniów, zaburzenia nastroju, niski poziom samooceny, zmęczenie, apatia, problemy w kontaktach bezpośrednich pomiędzy rówieśnikami.

      Uczniowie korzystali z zajęć:

      - wyrównawczych dla klas 4-8 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,

      - wyrównawczych dla klas 1-3,

      - rozwijających uzdolnienia (plastyczne, z języka angielskiego).

      Zajęcia umożliwiły udzielenie uczniom profesjonalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz minimalizację negatywnych skutków związanych z pandemią COVID 19.

    • "Witaj maj, trzeci maj...."
     • "Witaj maj, trzeci maj...."

     • 28 kwietnia 2023 roku odbył się apel poświęcony 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

      Montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie przygotowali uczniowie pod kierunkiem pana Ryszarda Morocha  oraz pana Radosława Łosiewicza. Poprzez wiersze i piosenki zaprezentowali ważne fakty w dziejach Polski. Przypomnieli symbole narodowe, rolę i znaczenie słów: Wolność, Naród i Ojczyzna oraz okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji. To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą.

      Akademia przygotowana przez uczniów była wspaniałą okazją do pielęgnowania patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

    • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
     • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Świnoujściu przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program ten jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025 i ma formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci młodzieży, realizowanego w ramach Piorytetu 3.2 "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych".

           Dzięki niemu nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości książkowych w wysokości 15 000 zł, z czego 12 000 zł to fundusze z budżetu państwa, natomiast 3 000 zł to wkład własny.  Środki w ramach otrzymanego wsparcia finansowego zostały podzielone na: zakup książek - 9 000zł, zakup sprzętu komputerowego i bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych do bibliotecznego programu komputerowego - 5000zł oraz realizację działań promujących czytelnictwo -1000zł.

          W ramach projektu nasza szkoła zakupi do biblioteki książki zgodne z zainteresowaniami uczniów, zasięgnie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, podejmie współpracę z Biblioteką Pedagogiczną i  Miejską Biblioteką Publiczną w Świnoujściu, zorganizuje wydarzenia promujące czytelnictwo, uwzględni na zebraniu z rodzicami tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, zorganizuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, umożliwi uczniom wypożyczenie książek na okres ferii zimowych i letnich oraz uwzględni przy zakupach książek potrzeby niepełnosprawnych uczniów.

         Realizacja projektu będzie  obejmowała  szereg przedsięwzięć i akcji, mających na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży.

       

       

       

       

       

    • Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”
     • Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”

     • Uczniowie naszej szkoły w kwietniu br. uczestniczyli  w zajęciach edukacyjnych w ramach Kampanii Społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, której autorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, zmierzająca do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych.

      Tematyka zajęć obejmowała: bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz właściwe zachowania na terenie kolejowym. Dzieci obejrzały filmiki dotyczące bezpiecznego  zachowania, odpowiadały na zagadki, oglądały sprzęt potrzebny w pracy Straży Ochrony Kolei, jak również mogły dowiedzieć się, na czym polega ich praca. Za udział w zajęciach dzieci otrzymały ulotki informacyjne oraz książeczki do kolorowania. Wszyscy uczestnicy obiecali, że będą pamiętać o zachowaniu  bezpieczeństwa przed przejazdami kolejowymi.


    • 2a w Międzyzdrojach
     • 2a w Międzyzdrojach

     • 21 kwietnia br. klasa 2a w ramach obchodów Dnia Ziemi, wybrała się na wycieczkę do Międzyzdrojów, gdzie odwiedziła Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego. Wzięła tam udział w warsztatach przyrodniczych. Poznała historię powstania Wolińskiego Parku Narodowego, jego położenie geograficzne oraz zapoznała się z fauną i florą naszego wybrzeża. Nie zabrakło też wiedzy ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów, a także jak długo rozkładają się poszczególne odpady. Spacer ścieżką edukacyjną dostarczył wiele ciekawych wrażeń.

      Serdecznie dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć. 

    • Edukacja przez zabawę – uczniowie klas I-III w interaktywnej sali ,,Ognik” Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
     • Edukacja przez zabawę – uczniowie klas I-III w interaktywnej sali ,,Ognik” Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

     •              Klasy młodsze wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej na zajęcia edukacyjne w interaktywnej sali Ognik. W trakcie spotkania dzieci mogły poznać tajniki pożarnictwa oraz nauczyć się, w jaki sposób reagować w niebezpiecznych sytuacjach. Po wejściu na teren komendy, na zwiedzających czekały już stroje strażackie. Założenie munduru i hełmu dostarczyło pierwszych niezapomnianych emocji; każde dziecko mogło poczuć się jak prawdziwy strażak. Podczas szkolenia, uczniowie poznali m.in. bohatera prezentacji multimedialnej pt. Strażak Florek i koty – sympatycznego pieska, który w zabawny sposób uczył swoich przyjaciół, jak prawidłowo korzystać z urządzeń elektrycznych, jak bezpiecznie się bawić i właściwie zachować podczas zagrożenia, i to zarówno w środowisku szkolnym, domowym, jak również podczas wakacji. Zwierzak „przypomniał” też wszystkim numery alarmowe: 112 – ratunkowy oraz 998 – do straży pożarnej.

      W Ogniku wybrani uczniowie mogli też odegrać scenki, w trakcie których „dzwonili” pod numer alarmowy, informując o wypadku i pokazując jednocześnie, jak prawidłowo należy to zrobić.

                  Podczas tej niecodziennej lekcji, wrażeń było mnóstwo. Dzieci naprawdę mogły poczuć się niczym Strażak Sam.

    • Akcja Żonkile 2023
     • Akcja Żonkile 2023

     • 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

      Dlaczego żonkile?

      Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

      – Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. My wszyscy, którzy chcieliśmy pamiętać, zanosiliśmy na Muranów żonkile – powiedziała Paula Sawicka, psycholożka, była nauczycielka akademicka, związana z opozycją demokratyczną. Wspólnie z Markiem Edelmanem napisała książkę "I była miłość w getcie".

      Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

      Opowiadanie dla dzieci w wieku 6-9 lat "Było – nie ma – jest" napisała Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka wspaniałej i nagradzanej "Tkaczki chmur". Jej najnowszy tekst opowiada o trudnym i ważnym temacie przeżywania i radzenia sobie ze stratą. Wraz z bohaterką opowiadania odbywamy podróż po miejscach, czasach i osobach, które były, których nie ma, a chcemy o nich pamiętać.

      "Takich dwóch, jak nas trzech" Katarzyny Ryrych, autorki m.in. poruszającej temat wojny książki "Pan Apoteker", przygotowano specjalnie dla uczniów i uczennic klas 4-6 szkół podstawowych. Kamienica, w której mieszka bohaterka opowiadania, nie jest specjalnie reprezentacyjna – "sterczy spomiędzy drzew jakąś taka brzydka i ponura", a pradziadek nie pozwala z tym nic zrobić. W tekście Katarzyny Ryrych odkrywamy wyjątkową historię przyjaźni trzech chłopców oraz wartość ,jaką niesie pamięć. 

      W 80. rocznicę wydarzeń z 1943 roku klasyka polskiego reportażu trafi na ekrany. Zachęcamy do wyświetlenia premiery animacji "Zdążyć przed Panem Bogiem". Przygotowane dla klas 7-8.

    • Wielkanocne poszukiwanie jajek
     • Wielkanocne poszukiwanie jajek

     • Zwyczaj poszukiwania prezentów od zajączka wielkanocnego przywędrował do Polski z Europy Zachodniej, a dokładniej z Niemiec. Dnia 5 kwietnia, w ostatni dzień zajęć uczniowie klasy 2b wyruszyli na poszukiwanie jajek ukrytych w ogrodzie szkolnym przez zajączka wielkanocnego. Czekoladowe przysmaki bardzo szybko znalazły swoich właścicieli. Za wspólne tańce z zajączkiem wielkanocnym oraz rywalizację sportową i za świetną zabawę zajączek nagrodził dzieci upominkami. 

    • 1-3 w teatrze
     • 1-3 w teatrze

     • "W Rzacholeckim Lesie, nieopodal Jiczyna mieszkał słynny rozbójnik Rumcajs ze swoją żoną Hanką i synkiem Cypiskiem…” – w ten sposób zaczyna się piękna czeska bajka, która już od dziesięcioleci bawi liczne pokolenia dzieci w niemal całej Europie. Jej autorem jest Vaclav  Ćtvrtek, czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci. Dzieciństwo spędził w Jiczynie, gdzie później osadził swojego najbardziej znanego bohatera, rozbójnika Rumcajsa.

      Cóż stoi za fenomenem tej prostej opowieści? Z pewnością odpowiedzi jest kilka.

      Na pewno wspaniały humor, często niemal surrealistyczny, barwne, nierzadko baśniowe, postacie (rusałki, wodniki, mówiące zwierzęta) zaludniające to bajkowe uniwersum, a przede wszystkim niezwykle cenne przesłanie stawiające na pierwszym miejscu takie wartości, jak: dobroć, sprawiedliwość, lojalność, rodzina, poszanowanie godności ludzkiej, życie w harmonii z otaczającą przyrodą.

      Twórcy Narodowego Teatru Edukacji wraz z dzielnym Rumcajsem zabrali uczniów klas 1-3 na ekscytującą wycieczkę w głąb  niesamowitego Rzacholeckiego Lasu. Celem wyprawy było odnalezienie zaginionego Cypiska i raz na zawsze rozprawienie się ze złem czającym się w głębi tego nieprzebytego boru.

    • Dzień bez plecaka
     • Dzień bez plecaka

     • Walizki, klatki, wózki, a nawet  kosze na śmieci-takimi przedmiotami uczniowie w SP2 zastąpili swoje plecaki w Dniu bez plecaka. Wykazywali się przy tym niezwykłą kreatywnością i ciężko można było wypatrzeć w tym dniu tradycyjny plecak. Jednak najbardziej kreatywna  okazała się klasa 4a. Zobaczcie sami, jakie pomysły przychodziły do głowy naszym uczniom.

                                                                                             SU i sekcja wolontariatu.

    • Turniej piłki nożnej w SP1
     • Turniej piłki nożnej w SP1

     • 30.03 w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się turniej piłki nożnej - pierwsza edycja Memoriału Pamięci im.Henryka Kreta - wieloletniego nauczyciela i przyjaciela SP1. W czasie rozgrywek nie zabrakło wielu pięknych goli i akcji. Nasi chłopcy zajęli zaszczytne IV miejsce. Nagrody i puchary wręczyła uczestnikom pani Maria Kret.

       GRATULUJEMY!!!

    • 1a z wizytą na promie Polonia
     • 1a z wizytą na promie Polonia

     • 24 marca klasa 1a udała się z wizytą na prom Polonia. Uczniowie, pod czujnym okiem przewodnika, mogli zajrzeć w prawie każdy zakamarek promu. Począwszy od kabin pasażerskich, poprzez salę zabaw, dyskotekę, restaurację, a skończywszy na mostku kapitańskim. Możliwość bycia, choć przez chwilkę, kapitanem, tak ogromnej jednostki, dała dzieciom wiele radości. Zwieńczeniem całej wyprawy było zjedzenie przepysznego, lodowego deseru. Przy wyjściu z terminala promowego na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka, każdy otrzymał pamiątkowy upominek od Unity Line. Dziękujemy!!!

    • 2a na warsztatach
     • 2a na warsztatach

     • 24.03.2023 w MDK-u Warszów klasa 2a brała udział w warsztatach sensoryczno-plastycznych. Było malowanie mlekiem, olejem. Tworzyli ciastolinę, wyklejankę. Poznali zastosowanie cieczy nieniutonowskiej.

    • Piłkarskie zmagania - Igrzyska Dzieci
     • Piłkarskie zmagania - Igrzyska Dzieci

     • W środę, 22 marca 2023 r. na boisku piłkarskim Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” przy ulicy Matejki 17A, odbyły się Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci – rocznik 2010 i młodsi. W Igrzyskach Dzieci w kategorii chłopców uczestniczyło 6 Świnoujskich szkół, a reprezentanci naszej szkoły wywalczyli zaszczytne II miejsce. Dziękujemy i GRATULUJEMY!!!

    • Pierwszy Dzień Wiosny
     • Pierwszy Dzień Wiosny

     • ​​​​​​​Pierwszy dzień wiosny to nie tylko symboliczne pożegnanie zimy i rozpoczęcie nowej pory roku. 21 marca obchodzony jest również dzień wagarowicza. Wiedzą o tym zwłaszcza uczniowie, którzy tego dnia zamiast do szkoły udają się na wagary. Co ciekawe, słowo „wagary” pochodzi z łaciny i oznacza „błąkać się”. W tym roku uczniowie naszej szkoły udali "się błąkać" po Forcie Gerharda, jego okolicach, a także Latarni Morskiej...

      W imieniu całej społeczności uczniowskiej DZIĘKUJEMY!!! Radzie Rodziców i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji "naszych wagarów".


    • Dziś 21 marca? Załóż kolorowe skarpetki! Światowy Dzień Zespołu Downa
     • Dziś 21 marca? Załóż kolorowe skarpetki! Światowy Dzień Zespołu Downa

     • Dziś 21 marca? Załóż kolorowe skarpetki! Światowy Dzień Zespołu Downa

      'Nie trzeba być bogaczem,

      by ofiarować coś cennego

      drugiemu człowiekowi.

      Można ofiarować mu

      coś b e z c e n n e g o

      odrobinę swojego

      c z a s u  i  s e r c a💝".

      21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa, a od 2012 roku patronat nad jego obchodami objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

      Symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa stały się kolorowe skarpetki nie do pary, które są znakiem różnorodności, odmienności, społecznego niedopasowania ? Czyli wszystkiego, z czym na co dzień muszą mierzyć się osoby z zespołem Downa. Różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób dotkniętych chorobą.

      Uczniowie klasy 1a bardzo aktywnie przyłączyli się do akcji Kolorowych Skarpetek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 81015