• Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć
     • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w związku z zamknięciem szkół do 24 maja 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 kontynuuje edukację w formie zdalnej. O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.

    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin odbędzie się:
      w terminie głównym
      1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

      2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

      3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
    • Szanowni Państwo!
     • Szanowni Państwo!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu informuje, że każdy Rodzic/Opiekun może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji.          

      Oferujemy wsparcie ze strony:

      pedagoga szkolnego: e-mail pedagogszkolanr2@gmail.com

      terapeuty szkolnego: e-mail terapiasp2@op.pl  tel.: 576 791 969

      oraz każdego wychowawcy.

       

      Ponadto informuję, gdzie można znaleźć szeroko pojętą  pomoc terapeutyczną (on-line i telefoniczną)  dla:

      – osób przeżywających lęk jako reakcję na potencjalne zagrożenie;

      – grup zawodowych, które pracują pod ogromnym obciążeniem i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia;

      - wszystkich borykających się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu, dla osób starszych, samotnych i tych, które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji:

      •   Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii (Szczecin)- tel. 91 422 60 60,    e mail: kontakt@zip.org.pl

         Centrum Zdrowia Psychicznego (Świnoujście) tel. 501 788 894, 508 096 792, 506 591 164
          (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00).   

         Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR (Świnoujście) tel. 91 322 54 88, 91 322 54 86
          (od poniedziałku   do piątku w godz. 8.00 – 17.00).

         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Świnoujście) – psycholog p. Alina Sworowska - Matysik
          tel. 693 404 735.

       

      Wszystkie porady udzielane są BEZPŁATNIE!

    • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział

      w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

       

      W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się,Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) wprowadził możliwość publikowania list kandydatów z wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym (zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych) także na stronach internetowych jednostek oświatowych, które biorą udział w rekrutowaniu dzieci i młodzież do swoich placówek.

       

      Jednocześnie przypominamy, że statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

       

       

      Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek

    • Drodzy rodzice, opiekunowie.
     • Drodzy rodzice, opiekunowie.

     • Jesteśmy po pierwszych dniach nauczania Waszych dzieci na odległość.   Jest to nowe doświadczenie zarówno dla Państwa jak i dla nas. Dlatego chcieliśmy Państwu podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość.

      Jesteśmy ciekawi jak radzą sobie Państwo w tej nowej sytuacji, jakie odczucia mają nasi uczniowie, czy radzą sobie z problemami dnia codziennego, i czy Państwo nie potrzebują wsparcia, pomocy ze strony Dyrekcji Szkoły. Jeśli potrzebujecie pomocy natury technicznej, organizacyjnej, a może nawet psychologicznej, to prosimy o kontakt. Służymy wsparciem w rozmowie telefonicznej, wiadomością na e-dzienniku bądź przesłaną bezpośrednio do Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły. Pomocą służą wychowawcy, terapeuci
      i przede wszystkim Pedagog Szkoły, który w tym celu podał specjalny adres email.

      Pozdrawiamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, życząc przede wszystkim zdrowia, spokoju i sił na najbliższe dni.

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2.

    • INFORMATOR DLA RODZICÓW
     • INFORMATOR DLA RODZICÓW

     •  

      Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

      Szanowni Rodzice!

      W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

      Podstawą zdrowego funkcjonowania dziecka jest stałość w jego otoczeniu społecznym i rodzinie. W tym kontekście stały rytm funkcjonowania daje dziecku poczucie przewidywalności, a co z tym się wiąże - poczucie bezpieczeństwa.

      Ważny w tym względzie jest powtarzalny plan dnia, stałe pory wstawania, posiłków, nauki oraz określony czas na rozrywkę. Nie bez wpływu na funkcjonowanie poznawcze dziecka pozostaje również zaspokojenie potrzeby ruchu. Biorąc pod uwagę czas, w jakim się znaleźliśmy i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, zaburzony jest rytm funkcjonowania dziecka. Wymaga to większego wysiłku ze strony rodziców, by powtórnie wprowadzić stałość do życia dziecka. Jest to kwestia podstawowa, umożliwiająca zorganizowanie dzieciom naukę w domu.

      Oto kilka praktycznych wskazówek,

      dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu:

      Plan działania:

      1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).

      2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Dobry plan dnia zapewnia odpowiednie proporcje, dotyczące nauki i odpoczynku. Dobrze skonstruowany i zrealizowany plan jest gwarancją sukcesu w nauce.

      3. Zapiszcie w widocznym miejscu z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się
      i odrabiało lekcje.

      4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.

      5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu. 

      7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu.

      8. Dopilnujcie, by czas na rozrywkę następował dopiero po wykonaniu zadań lekcyjnych.

      9. Wykorzystujcie czas na aktywność ruchową, w miarę możliwości ćwicząc razem
      z dzieckiem.

       

       

      Komfort pracy:

      1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony
      w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci.

      2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać.

      3. Przed odrabianiem lekcji wywietrzcie pokój.

      W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych?

      Dziecko, aby mieć motywację do wykonywania jakichkolwiek zadań, podobnie jak osoba dorosła, musi wiedzieć, po co to robić i dlaczego w taki sposób. Rozmowa rodzica
      z dzieckiem na ten temat jest podstawą, na bazie której można stosować inne motywatory. Zrozumienie przez dziecko potrzeby nauki w warunkach domowych, świadomość możliwości weryfikacji wiedzy przez nauczycieli po jej zakończeniu może zwiększyć motywację dziecka do systematycznej nauki.

      Innymi skutecznymi formami motywowania dziecka do systematycznego uczenia się są:

      • nagradzające przerwy między partiami materiału. Ten krótki czas można wykorzystać na wspólną zabawę z dzieckiem (gra w karty, w łapki, krótkie gry planszowe, słuchanie ulubionej muzyki);

      • chwalenie dziecka po zakończeniu każdej partii materiału;

      • W sytuacji zniechęcenia wskazywanie na postęp, jaki już poczyniło dziecko
      w wykonanych zadaniach;

      • wspólne ustalenie dużej nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę z określonej pozycji hierarchii.

      Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

    • INFORMATOR DLA RODZICÓW
     • INFORMATOR DLA RODZICÓW

     •  

      Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

      W związku z działaniami rządu, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zajęcia w szkołach zostały zawieszone. W tym czasie szkoła będzie prowadzić lekcje korzystając z technik kształcenia na odległość.

      Ważne jest, aby zadbać o higienę naszych dzieci i ich bezpieczeństwo w sieci. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie powinni korzystać
      z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela.

      Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.

      Drogi Rodzicu:

      • ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych; uzgodnij maksymalny dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z mediów elektronicznych, czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną;

      • ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku;

      • wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej, pamiętaj jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci pod okiem rodziców. Na domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy;

      • wróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiając prace domowe oraz w jaki sposób je wykorzystuje, przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe;

      • uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć innych osób;

      • przestrzeż swoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za które się podają;

      • uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili;

      • uczul także, aby nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł, itp.;

      • sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie SSL;

      • przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci;

      • ustal, iż samodzielnie, bez Twojej zgody, dziecko nie może robić zakupów
      w Internecie.

      Pamiętajmy!

      Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, dlatego ważne jest zadbanie o dobrze zorganizowane stanowisko komputerowe dziecka. Zadbajmy też o jego ruch i aktywne spędzanie czasu.

    • Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej
     • Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

     • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

      1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

       

      Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

       

      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

       

    • List do rodziców
     • List do rodziców

     • Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci.

       

      W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do dnia 10-04-2020r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno– wychowawcze prowadzone na terenie szkoły.

      Od 25-03-2020 r. MEN wprowadza nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

      Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin dezorganizację, lęk i wiele wątpliwości. Często jest to niepokój nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny. Odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości, pragniemy wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.
      Pracujemy nad stworzeniem prostego systemu organizującego, system kształcenia internetowego na odległość z wykorzystaniem Office 365. Już wykorzystujemy następujące rozwiązania:

      • dziennik elektroniczny;

      • strona internetowa szkoły;

      • komunikatory społecznościowe.

      Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania na odległość  nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)
      W nawiązaniu do ww. działań nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy. Nie wymagamy, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Nie będziemy restrykcyjnie rozliczać naszych uczniów z wykonywanych zadań. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły. Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele oznaczać będą zadania, które są obowiązkowe i te, które są dla chętnych (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów). Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.

      Na naszej stronie internetowej umieścimy dodatkowe informacje dotyczące tej formy nauki.


      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

      Dyrektor i grono pedagogiczne.

    • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
     • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Postępowanie rekrutacyjne w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

      Świnoujście,  ul. Białoruska 2  tel. 91/3215232

       

      Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzone przy wsparciu systemu elektronicznego od 23 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

       

      Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:

      • wypełniają w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
      • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.

      Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

      • pobierają wniosek w dowolnej publicznej szkole podstawowej,
      • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
      • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik.

       

      Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

      Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Pozostałe informacje są umieszczone na stronie szkoły www.sp2.swi.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

      Drodzy Rodzice

      dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej


                                                                                        

      W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

      1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
      3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.


      Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.


      Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.


     • Zawieszenie zajęć!!! Ważne!!!

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Uwaga!!! Ważne!!!

     •  

       

       

      ZALECENIA

      DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWINOUJŚCIU

      W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

      Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

      ZAOBSERWOWANO objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem to:

      a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić  stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 91 321 24 94 lub 694 493 765

      b) lub uczeń, pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania

      W przypadku gdy:

      NIE ZAOBSERWOWANO wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

      Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończy kontrolę.

      Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowano wyżej wymienione objawy to:

      • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
      • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      3) jeżeli uczeń, pracownik szkoły miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażeniekoronawirusem to:

      • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

       

       

      POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

      PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

      1.      Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

      Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

      Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

      2.      Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

      Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

      3.      Zachować bezpieczną odległość 

      Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

      4.      Unikać dotykania oczu, nosa i ust

      Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

       

      5.      Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

      Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

      6.      Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

      7.      Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      8.      Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

      Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

      9.      Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

      10.    Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

       

       

       

       

       

    • Apel podsumowujący I półrocze
     • Apel podsumowujący I półrocze

     • 7 lutego, podczas apelu podsumowującego I półrocze nauki, nagrodzono uczniów z najwyższą średnią ocen oraz bardzo dobrym i wzorowym zachowaniem, a także wzorową frekwencją. Nie zapomniano również o szkolnych mistrzach sportu oraz laureatach i osobach wyróżnionych w konkursach tematycznych. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. Na dzień 29 stycznia szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową, pięknie udekorowaną balonami, serpentynami oraz klaunami. W przygotowaniu dekoracji uczestniczyli uczniowie nauczyciele. Dzieci licznie przybyły w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postacie. Przy błysku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, prezentowanych przez DJ, wszyscy bawili się doskonale. Zabaw oraz tańców było bardzo wiele. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego przedsięwzięcia.

      Zabawa karnawałowa była udana. Kolejne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok!

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

    • Warsztaty plastyczne
     • Warsztaty plastyczne

     • W poniedziałek  20 stycznia uczniowie klasy 3a uczestniczyli w ciekawych warsztatach zorganizowanych przez MDK Warszów, na zaproszenie pani Natalii Białkowskiej. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość własnoręcznie wykonać kukiełkę. Prowadzące – pani Ola i pani Kasia– sprawnie przygotowały miejsce do pracy i wszystkie potrzebne materiały, a następnie przeprowadziły świetne warsztaty. Dzieciaki pochłonięte były pracą i bardzo się starały. Każdy znalazł coś dla siebie pośród wielu materiałów i mógł liczyć na wsparcie podczas pracy. Powstały wspaniałe kukiełki, a młodzi artyści byli niezwykle dumni ze swoich dzieł. Oto kilka zdjęć z tych artystycznych zmagań.

      Więcej zdjęć w naszej galerii:

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 24156