• Rozstrzygnięcie konkursu "Wojna w oczach dziecka"
     • Rozstrzygnięcie konkursu "Wojna w oczach dziecka"

     • Każda praca została wykonana bardzo pomysłowo i estetycznie. Oprócz powyższych kryteriów brana była pod uwagę także samodzielność  wykonania. Komisja w składzie Dorota Młyńczyk, Katarzyna Miroszewska, Grażyna Michowska-Zawierucha wytypowała trzy główne nagrody, jednak ze względu na duże zaangażowanie uczniów każda praca zostanie nagrodzona upominkiem  oraz wyróżnieniem.

      Miejsce pierwsze :  Jan Szczepaniak

      Miejsce drugie : Oskar Skorczyk

      Miejsce trzecie: Ksawery Michalik

       

      Serdecznie gratulujemy

    • Konkurs „Pięknie czytam” rozstrzygnięty!
     • Konkurs „Pięknie czytam” rozstrzygnięty!

     • Dnia 12 października 2021 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs „Pięknie czytam – baśnie i legendy polskie”, w którym wzięło udział 24 uczniów z klas 1-8. Dzieci zaprezentowały wybrane fragmenty baśni i legend.

      Komisja konkursowa oceniła prezentacje czytelnicze i przyznała następujące miejsca:

                                           w klasach 1 – 3

      I miejsce – Kacper Szoda kl. 2 a

      II miejsce – Oskar Skorczyk kl. 1 b i Lena Kowal kl. 2 a

      III miejsce – Adrianna Pawlik kl. 1 a

       Wyróżnienia: Igor Jakubowski kl. 2 a, Ksawery Michalik kl. 1 b, Ryszard Nowaczyk kl. 2 a

                                           w klasach 4-8

      I miejsce – Joanna Wojciechowska kl. 8 a

      II miejsce – Zuzanna Pietras kl. 8 a  i  Lena Pietras kl. 5 a

      III miejsce – Karina Olejniczak kl. 5 b

      Gratulujemy nagrodzonym i  wyróżnionym. Nagrody i wyróżnienia we  wszystkich konkursach czytelniczych zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zostaną wręczone przez p. Dyrektor Anitę  Smolij 3 listopada 2021 r.

       

    • 2a i 2b na wycieczce w Międzyzdrojach
     • 2a i 2b na wycieczce w Międzyzdrojach

     • 19 października klasa 2a i 2b wybrały się na wycieczkę do Międzyzdrojów. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN, Zagrody Żubrów - zapoznanie z fauną Wolińskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie Oceanarium, gdzie uczniowie mogli zobaczyć zwierzęta żyjące w morzach i oceanach. Wycieczka była bardzo udana. Wzbogaceni o nową wiedzę szczęśliwie wrócili do domu.

    • Magiczny las
     • Magiczny las

     • W ramach Ogólnopolskiej akcji " Dzieci uczą rodziców" lekcja 2 dotycząca lasu. W trakcie tej lekcji:

      - dowiesz się czym jest las, 

      - poznasz mieszkańców lasu, 

      - poznasz drzewa, które rosną w lesie, 

      - dowiesz się czego nie wolno robić w lesie,

      - dowiesz się jak zachowywać się w rezerwacie przyrody.

      Zachecamy do obejrzenia.

       

     • Ahoj załogo!!! - 1a na promie Bielik

     • 12 października klasa 1 a wybrała się na spacer do promu Bielik II. Przy okazji wycieczki uczniowie zwiedzili mostek kapitański, a także dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat pracy kapitana. Po takiej lekcji i zdobyciu nowego doświadczenia na brak kapitanów w naszym mieście nie będziemy mogli narzekać. Ahoj!!!

    • Uwaga Rodzice!
     • Uwaga Rodzice!

     • Według kalendarza szkolnego dni 14 i 15 października są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Świetlica  czynna od godz. 6.30

      Obiady w tych dniach wydawane są normlanie.

    • "Stare klucze dla Budzika"
     • "Stare klucze dla Budzika"

     • W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Stare klucze dla Budzika”, którą zorganizowali Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Celem akcji jest finansowe wsparcie Fundacji „Akogo?”.

      Jeśli mają Państwo w domu stare, niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają, przynieście je do szkoły. Klucze zostaną zezłomowane, a pieniążki zasilą konto Ewy Błaszczyk, która od lat wybudza dzieci ze śpiączki.

    • „Trudy i mozoły powrotu do szkoły”
     • „Trudy i mozoły powrotu do szkoły”

     • 4 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną  w Świnoujściu, w której  aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie zaprezentowali przedstawienie „Trudy i mozoły powrotu do  szkoły”. Przedstawienie w zabawny sposób przybliżyło dzieciom wiadomości   o ruchu drogowym oraz przypomniało jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Dzieci bawiły się znakomicie wraz z głównym bohaterem przedstawienia wróbelkiem Elemelkiem.

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - „Fairy Tales and Folk Tales around the World”
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - „Fairy Tales and Folk Tales around the World”

     • Mamy już październik. Jak co roku w tym miesiącu w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło przewodnie  brzmi: „Fairy Tales and Folk Tales around the World”, czyli „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji biblioteka przygotowała ciekawe konkursy:

      - „Pięknie czytam – ulubione polskie legendy” – konkurs dla uczniów klas 1– 8,

      - „Przebiorę się za ulubioną postać z legendy lub baśni” – konkurs fotograficzny dla uczniów klas 1-5

      - „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny dla uczniów klas 6 - 8

      - „W krainie legend” – konkurs ze znajomości legend dla uczniów klas 4-8

      - „Nasze ulubione lektury” – konkurs plastyczny na najciekawszy plakat

      -„By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą”  - konkurs plastyczny dla uczniów klas 1- 3

                  Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.

    • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 04-10 października 2021
     • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 04-10 października 2021

     • Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się pod hasłem "Jesteśmy różni - jesteśmy razem". Tydzień Świadomości Dysleksji to idea, która w Polsce ma już dość długą tradycję, gdyż jej początek sięga roku dwutysięcznego.

      Pomysł zrodził się podczas spotkania Europejskiego Towarzystwa Dysleksji z potrzeby podkreślenia wysiłku rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy na co dzień zmagają się z tematem specyficznych trudności w uczeniu się. Wielkim orędownikiem tego dnia jest prof. Marta Bogdanowicz – inicjatorka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

      W dniu 7 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Świadomości Dysleksji.

      Co to jest DYSLEKSJA?

      Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

      Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

      Najczęściej mówimy o 3 typach dysleksji:

      • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
      • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
      • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

       

      „Dlaczego?”. Czy wiemy skąd bierze się dysleksja i  jakie są przyczyny jej występowania?

      Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni to najczęstsze przyczyny występowania specyficznych trudności w uczeniu się.

      Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

      Jak zatem możemy rozpoznać dziecko z dysleksją? Jakie są objawy dysleksji rozwojowej?

      Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

      • opóźniony rozwój mowy;
      • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
      • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
      • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
      • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
      • oburęczność;
      • mylenie prawej i lewej ręki;
      • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
      • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem       kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

      Jak funkcjonuje uczeń z dysleksją w szkole?

      Uczeń z dysleksją cierpi nie tylko na lekcji języka polskiego, ale też na wielu innych przedmiotach, gdyż zazwyczaj ma ogromne kłopoty ze skupieniem się i koncentracją. Uczeń z dysleksją często uczy się w domu, ale później na sprawdzianie nic nie umie. To co uczeń napisze na sprawdzianie nie jest jego rzeczywistą wiedzą, a jedynie jej wycinkiem. Dziecko, u którego stwierdzono dysleksję, ma prawo aby zaopiekował się nim specjalista – między innymi pedagog, psycholog czy logopeda i ma prawo do swojej indywidualnej terapii w specjalistycznej poradni. Pojawiła się też możliwość, aby przy tzw. dysleksji głębokiej zwolnić ucznia z nauki drugiego języka.

      Uczeń z dysleksją powinien posiadać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która stwierdza i opisuje jego problem i trudności.

      Uczeń z dysleksją ma wydłużony czas na sprawdzianie, często przystosowany arkusz (np. poprzez zastosowanie większej czcionki i innego układu graficznego). Niekiedy nauczyciel musi wspierać ucznia czytając mu pytania. Jednak najważniejsze jest to, że każde dziecko z dysleksją jest w stanie być wspaniałym uczniem i później wspaniałym studentem i pracownikiem. Dysleksja to nie wyrok i wcale nie musi być przeszkodą w normalnym życiu oraz w osiąganiu wielkich sukcesów i zrobieniu spektakularnej kariery. Z historii znamy wiele sławnych osób, które miały dysleksję.

      Dla niektórych z nich trudności dyslektyczne były przekleństwem, dla innych zwykłą przeciwnością losu, ale dla wszystkich były wielkim wyzwaniem. Uczmy się od sławnych osób z dysleksją, jak radzić sobie z tymi niezwykłymi trudnościami. A jest od kogo się uczyć, bo to naprawdę wielcy ludzie: Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Pablo Picasso, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, Agatha Christie.

       

       

      Dla tych co chcą dowiedzieć się więcej, polecamy: 

      Wspomnienia ucznia - Pobierz (PDF)

      Jestem rodzicem dziecka z dysleksją - Pobierz (PDF)

      Katalog rodzicielskich zachowań - Pobierz (PDF)

      Jak robić dyktando - Pobierz (PDF)

      Dekalog dla rodziców - Pobierz (PDF)

       

                                                                               

      Źródło:

      www.ptd.edu.pl

      Monika Markowiak

       

    • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 29 września 2021r.
     • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 29 września 2021r.

     • 29 września nasza szkoła  włączyła się  do obchodów tego święta. Nauczyciele, wychowawcy, uczniowie  czytali  na lekcjach, zajęciach wybrane fragmenty polskich legend.   Nasza szkoła od lat uczestniczy w tej imprezie czytelniczej, której głównym celem jest promocja czytelnictwa i głośnego czytania. Święto to zostało ogłoszone po raz pierwszy w 2001  roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a patronką została Janina Porazińska, autorka znanych i lubianych  książek dla dzieci :„Szewczyk Dratewka”, Pamiętnik Czarnego Noska”, Kozucha-Kłamczucha”, Psotki i śmieszki. 

     • Zieleniewo - wycieczka klasy 1b i 3a

     • 24 września 2021 r. uczniowie klasy 1b i 3a spędzili piątkowy dzień w Parku Rozrywki w Zieleniewie. Dziki Zachód oferował mnóstwo atrakcji między innymi: przejażdżkę konną,  wojskową karuzelę,  beczkowóz, quady, autodrom, a także ujeżdżanie  mechanicznego byka rodeo i wspinanie się na bizona. Uczniowie szukali przejścia w labiryncie i wykazali się dużą sprawnością w beczce śmiechu oraz w mrowisku. Po wszystkich atrakcjach dzieci zjadły obiad. Na koniec każdy z uczestników miał możliwość zakupienia pamiątki. Obie klasy zaliczyły wycieczkę do „mega udanych”, dzieci szczęśliwe z uśmiechami na twarzach wróciły do domów.

      Więcej zdjęć w naszej galerii - Zieleniewo

    • XXVII Turniej Miast i Gmin
     • XXVII Turniej Miast i Gmin

     • Fotorelacja z XXVII Turnieju Miast i Gmin Miło nam zakomunikować, że zawody sportowe, które odbyły się w ramach Turnieju wygrali uczniowie naszej szkoły. Podziekowania kierujemy również w stronę pocztu sztandarowego i „tarczowego”, wszyscy pięknie wyglądali, pięknie się zachowywali i pięknie rywalizowali Gratulujemy !!!

      P.S „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jesteśmy dziwnie spokojni o naszą przyszłość...

    • 28. Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska! “Myślę, więc nie śmiecę”
     • 28. Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska! “Myślę, więc nie śmiecę”

     • “Myślę, więc nie śmiecę” - pod takim hasłem odbywała się tegoroczna 28 Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2021. Tradycyjnie nasza szkoła 17 września przyłączyła się do czynnego udziału i posprzątała miejsca powszechnie odwiedzane przez młodszych i starszych mieszkańców Warszowa. Część uczniów posprzątała bezpośrednie okolice szkoły, a inni udali się w dalsze rejony.

      Podsumowując należy stwierdzić, że coroczne akcje są ważnym elementem edukacji ekologicznej młodego pokolenia i być może za kilkanaście lat nie trzeba będzie ich organizować, bo zaczniemy wreszcie myśleć o przyszłości naszej i naszej Matki Ziemi.​​​​​​​​​​​​

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • 1 września 2021 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Był to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim piórem przez Panią Dyrektor Szkoły Anitę Smolij. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. Starsi koledzy z klasy 3a przywitali nowych uczniów drobnym upominkiem. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram
     • Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice

      W związku z tym, iż rozpoczynamy  kolejny nowy rok szkolny podczas pandemii ,  nie możemy spotkać się wszyscy razem w sali gimnastycznej. Musimy zachowywać  dystans społeczny. Zapraszam zatem wszystkich  uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego według harmonogramu.

       Uwaga – na teren szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice uczniów klas pierwszych ( jedno dziecko z jednym rodzicem/opiekunem)

      Każdy rodzic / opiekun   wchodząc do szkoły zakłada maseczkę   i dezynfekuje ręce. Dzieci mają być również wyposażone    w maseczki , które  stosują obowiązkowow obszarach wspólnych szkoły  –  (np. korytarze szkolne, toalety).

       

      HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

       

      • godz.  9.00 - klasy 1a i 1b -  plac apelowy
      • godz.  9.00 – klasa IIa sala nr 27
      • godz.  9.30 – klasa IIb sala nr 27
      • godz. 8.30 – klasa IIIa sala nr 32

       

      Godz. 10.00 – klasy IV – VIII

       

      • Klasa IVa - sala nr 30 - wejście główne do szkoły
      • Klasa Va – sala nr 29 - wejście główne do szkoły
      • Klasa Vb – sala nr 25 - wejście główne do szkoły
      • Klasa VIa – sala nr 31- wejście od strony placu apelowego
      • Klasa VIIa – sala nr 28 wejście od strony placu apelowego
      • Klasa VIIIa – sala nr 19 wejście od strony placu apelowego

       

      Spotkania z wychowawcami w klasach. Z uwagi na pandemię rodziców prosimy o pozostanie na dworze.

       

    • Drodzy Absolwenci!!!
     • Drodzy Absolwenci!!!

     • Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie odbierać w szkole od dnia 9 lipca 2021 r. w godz. 9.00– 14.30.

      UWAGA:  Każdy uczeń wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Przypominamy o posiadaniu maseczek  oraz własnego długopisu. Prosimy wchodzić do sekretariatu szkoły pojedynczo, zachowując odpowiednie odstępy.

       Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin, a także do postrzegania zasad bezpieczeństwa!

      Dziękujemy!!!

    • “Szyjemy sport na miarę z Eneą” - sportowy początek wakacji w mistrzowskim wydaniu!
     • “Szyjemy sport na miarę z Eneą” - sportowy początek wakacji w mistrzowskim wydaniu!

     • W tym roku początek lipca w zachodniej części kraju zapowiada się niezwykle aktywnie. Już wkrótce mistrzowie sportu: Krzysztof Ignaczak, Cezary Trybański i Marcin Lijewski razem z marką Enea wyruszą w trasę by zaprosić Was na wspólny trening trzech najpopularniejszych dyscyplin halowych.

       

      “Szyjemy Sport na miarę z Eneą” to idealna okazja żeby po pandemicznej przerwie powrócić do wspólnych zajęć fizycznych oraz w aktywny sposób zainaugurować wakacje. Podczas wspólnych zajęć, łączących w sobie elementy treningu trzech dyscypliny – siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki uczestnicy spotkania, oprócz niezbędnych technicznych wskazówek, otrzymują bezcenną dawkę mistrzowskiego doświadczenia oraz unikatową lekcję sportowej postawy, cechującą największych sportowców. Oprócz sportowych atrakcji nie zabraknie również miejsca na wspólne zdjęcia i autografy, a na zakończenie każdego z campów czeka konkurs umiejętności indywidualnych w wielkim sportowym “skills challenge”. Oprócz atrakcji typowo sportowych nasi mistrzowie przygotowali również specjalne podarunki dla wszystkich uczestników – każdy kto weźmie udział w treningu otrzyma specjalną campową koszulkę oraz worek treningowy.

       

      Żeby wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu należy tylko wejść na stronę internetową: www.szyjemysportnamiare.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

      Impreza jest w pełni darmowa, zarówno dla uczestników, jak i dla osób towarzyszących.

      Terminy oraz lista miast na trasie akcji “Szyjemy sport na miarę z Eneą”

      piątek - 02.07 – Zielona Góra

      sobota - 03.07 – Leszno

      niedziela - 04.07 – Poznań

      poniedziałek - 05.07 – Gniezno

      wtorek - 06.07 – Bydgoszcz

      środa - 07.07 – Piła

      czwartek - 08.07 – Drawsko Pomorskie

      piątek 09.07 – Szczecin

      sobota - 10.07 – Świnoujście

      niedziela - 11.07 – Rewal

       

      Ambasadorzy projektu "Szyjemy sport na miarę z Eneą":


      Cezary Trybański
      Reprezentant Polski i pierwszy Polak w NBA. Był zawodnikiem czterech amerykańskich klubów między innymi Memphis Grizzlies i New York Knicks.

      Krzysztof Ignaczak
      Wybitny reprezentant Polski. Mistrz Świata, Mistrz Europy, srebrny medalista Pucharu
      Świata i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.

      Marcin Lijewski
      Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy ręcznych – Wicemistrz Świata i multimedalista Mistrzostw Polski. Najlepszy trener Polskiej Ligi Piłki Ręcznej w sezonie 2020/2021.

       

       

       

    • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • 25 czerwca 2021 roku zakończył się wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, bowiem dla większości uczniów kojarzący się ze zdalnym nauczaniem. Na szczęście, w odróżnieniu od roku poprzedniego, tym razem uczniowie mogli pożegnać się w klasach, odebrać świadectwa, nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub za 100 % frekwencję.

      W tym ostatnim dniu szkoły pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej, w tym Julię Śmigielską, która otrzymała tytuł - Primus Inter Pares.

      Nadszedł czas zasłużonych wakacji. Spędzajcie je wesoło i bezpiecznie!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 16117