• Ia i Ib w Bibliotece Miejskiej
     • Ia i Ib w Bibliotece Miejskiej

     • 19 września uczniowie klasy Ia oraz Ib wybrali się do Biblioteki Miejskiej w Świnoujściu na spektakl edukacyjny w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Pleciuga pt. : " Bezpieczne miasto". Podczas przedstawienie dzieci utrwaliły sobie wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Korzystając z odwiedzin w Biliotece Miejskiej uczniowie zapoznali się z pracą bibliotekarza. Pierwszoklasiści bogatsi o nowe doświadczenia z uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły.

    • Szanowni Uczestnicy Akcji Sprzątanie Świata! Wielkie zielone serce dla Was!
     • Szanowni Uczestnicy Akcji Sprzątanie Świata! Wielkie zielone serce dla Was!

     • Wszystkie śmieci są nasze! Pod takim hasłem odbył się finał tegorocznej 29 Akcji Sprzątania Świata. Do akcji dołączyły szkoły, przedszkola, gminy, grupy harcerskie, wolontariaty a nawet nurkowie. Zarejestrowanych zostało blisko 4.000 grup z terenu całej Polski. Nasza szkoła również stanęła na wysokości zadania. Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli ruszyli w teren 16 września i wykonali doskonałą pracę na rzecz naszej Planety. To absolutnie fantastyczne, że tak wiele osób planuje posprzątać swoją najbliższą okolicę z zalegających w naturze śmieci. Każdy posprząta kawałek- razem posprzątamy całą Polskę.

    • Dzień Kropki
     • Dzień Kropki

     • Międzynarodowy Dzień Kropki przypada na 15 września.Wwszystko zaczęło się, gdy Peter H. Reynolds, amerykański ilustrator oraz pisarz w 2003 roku wydał książeczkę dla dzieci o tytule „THE DOT” (ang. Kropka). Opowiada w nie o losach małej Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości.

      Dzień kropki to święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Nasi uczniowie na własne skórze przekonali się, że kropka może o wiele więcej.

    • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
     • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

     • ​​​​​We wtorek – 13 września, w naszej szkole rozpoczęła się kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Przez cały tydzień Społeczność Uczniowska naszej szkoły wraz z pracownikami, a nawet rodzicami, poprzez swoje działania, zachęcała do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia. Celem tych akcji była promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy.

      Podczas realizacji działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupiliśmy się głównie na zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja piesza lub rowerowa oraz na zwiększeniu świadomości i informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości naszego życia.

      Uczniowie klas IV – VIII włączając się do akcji wyruszyli, 13 września, na pieszą wycieczkę w kierunku plaży i z powrotem, natomiast, 14 września,  klasy I-III wzięły udział w międzyszkolnych zawodach sportowych. A 21 września klasa 2a odwiedziła Komunikację Autobusową w Świnoujściu, gdzie pięknie udekorowała jeden z autobusów.

    • XVIII Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców
     • XVIII Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców

     • Zapraszamy na XVIII Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców
      o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 17 września
      plaża koło „Wiatraka”.

      Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin. Współorganizatorami są Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz ” i Urząd Miasta Świnoujście.

      Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich a także dorośli. Należy tylko stawić się 17 września o godz. 11.30 na plaży i mieć ze sobą zakupiony lub własnoręcznie wykonany latawiec.

      - Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe – mówią organizatorzy.

      Dodają, że latawce muszą być wykonane z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych.

      - Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną – podkreślają organizatorzy.

      Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli. Oceniani będą przez komisję sędziowską.

      1. Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin,
      zawody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Świnoujścia.

      2. Współorganizatorami są :
      Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz ”
      Urząd Miasta Świnoujście

      Celem zawodów jest popularyzacja wiedzy zdobywanej na lekcjach, zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej, zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa, plastycznych konstrukcji przestrzennych, różnorodnymi formami pracy twórczej, które pomogą w nawiązywaniu kontaktów między uczniami i wpłyną na rozwijanie więzi międzypokoleniowych. Dzięki budowie modeli latających uczestnicy konkursu będą mieli okazję teoretycznego i praktycznego poznania zasad aerodynamiki i podstawowych praw fizyki.
      3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem należy:
      – przyjść 17 października br. o godz. 11.30 z wykonanymi latawcami na plażę koło wiatraka
      Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne
      placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe      A – DEFINICJE I SPRAWY TECHNICZNE
      Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
      Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym, niedopuszczalne jest natomiast stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
      Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych
      z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
      Wykonanie
      Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych. Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
      Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną.
      Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli.

      B – BEZPIECZEŃSTWO
      Starty latawców nie odbędą się w czasie burzy, deszczu.
      Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów.
      Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów niewyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.


      C – OCENY i KLASYFIKACJA
      Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
      Ocena statyczna
      Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
      - konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu - do 10 pkt.
      - staranność wykonania latawca - do 10 pkt.
      - oprawę plastyczną latawca - do 10 pkt.
      –———————————————————————————————
      Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 30 pkt.
      Ocena za lot
      Każdy zawodnik demonstruje w locie latawce zgłoszone do konkursu. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatorów. Sędziowie będą przyznawali punkty za:
      - jakość lotu - do 20 pkt.
      - za zgłoszony i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 pkt.
      –———————————————————————————————
      Maksymalna ilość punktów za lot - do 30 pkt.
      W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
      - lot stateczny - 20 pkt.
      - lot niestateczny - 10 pkt.
      - gdy latawiec nie leci - 0 pkt.
      Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w klasie latawców płaskich i oddzielnie w klasie latawców skrzynkowych oraz latawców gotowych. W powyższych przypadkach będzie brany też pod uwagę podział na grupy wiekowe według poniższego schematu:
      I grupa- dzieci w wieku 4-6 lat
      II grupa - kl.1-3 szkoły podstawowej,
      III grupa - kl. 4-6 szkoły podstawowej,
      IV grupa - kl. 7-8 szkoły podstawowe,
      V grupa – szkoły ponadpodstawowe
      VI grupa – dorośli

      5. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów. Komisję powołują organizatorzy konkursu.
      6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez organizatorów. Wszelkie protesty będą przyjmowane do rozpatrzenia jedynie w formie pisemnej.
      7. Organizatorzy wystawiają nauczycielom (opiekunom) podziękowania - zaświadczenia o udziale w konkursie, ważne przy pedagogicznym awansie zawodowym.


      Kontakt: Świnoujska Akademia Karate Kyokushin
      Tel. 600 806 177
      akademiakyokushin@wp.pl
      www.akademiakarate.com

    • XX Masa Krytyczna
     • XX Masa Krytyczna

     • W niedzielę 18 września 2022 r. o godz. 11:00 z Placu Mickiewicza przed Urzędem Miasta po raz 20. wystartuje Masa Krytyczna - Świnoujście na Rowery. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Świnoujście i OSiR „Wyspiarz”.

      Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz trasa przejazdu dostępne są na stronie www.osir.swinoujscie.pl (link poniżej). Rejestracja online do 15.09.2022 r. lub osobiście w dniu wydarzenia, najpóźniej na 30 min. przed startem. Udział w imprezie jest bezpłatny.

      Zapraszamy najmłodszych i starszych miłośników rowerów do przyłączenia się do Masy. Dla pierwszych 350 osób przewidziane zostały pamiątkowe koszulki.

      Na mecie dostępne będzie stanowisko znakowania rowerów prowadzone przez Miejską Komendę Policji w Świnoujściu. Osoby zainteresowane znakowaniem powinny zabrać ze sobą dowód zakupu roweru i dokument tożsamości.

      Partnerami wydarzenia są: TT Line, Świnoujska Organizacja Turystyczna, Komenda Miejska Policji w Świnoujściu.

       

       

      Świnoujska Organizacja Turystyczna

    • Pasowanie na Ucznia
     • Pasowanie na Ucznia

     • ​​​​​​1 września 2022r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych. Te wydarzenia zawsze wzbudzają wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

                Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Pani Wicedyrektor Anny Stecyk, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów oraz ich rodziców. W dalszej części głos zabrała uczennica klasy trzeciej, która życzyła pierwszaczkom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności.

                Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania  oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani wicedyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

    • Zebrania z rodzicami
     • Zebrania z rodzicami

     • Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami 
      środę 7 września.

      Klasy 1 - 3 o godz. 16.00

      kl. 1a - sala 32

      kl. 1b - sala 25

      kl. 2a - sala 34

      kl. 2b - sala 33

      kl. 3a - sala 27

      kl. 3b - sala 24

      Klasy 4-8 o godz.:

      4a - sala 28 - godz. 17.30

      5a - sala 30 - godz. 17.30

      6a i 6b - sala 29 - godz. 17.30

      7a - sala 31 - godz. 18.30

      8a - sala 19 - godz.17.00

    • Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023
     • Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023

     •  

      ​​​​​​​

      Do 15 września 2022 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

       

      ​​​​​​​

      До 15 вересня 2022р. можна подати Заяву на отримання щкільної стипендії  на 2022/2023 навчальний рік

         🇵🇱   Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z e zm.) w związku z przepisem art. 90 m, 90 n ust.1 i 7, 90 o i art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.), uczniom ukraińskim przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

           Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są zamieszkali na terenie m.Świnoujścia uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb  społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia  24 roku życia, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

        🇺🇦   Мерія м.Свіноуйсця повідомляє, що відповідно до ст. 53 абз. 1 і 4 Закону від 12 березня 2022 р. «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України» (Вісник Законів за 2022 р., ст. 583 зі змінами) у зв’язку із положенням ст. 90м, 90н абз. 1 та 7, 90о та ст. 90d Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти (Вісник законів за 2021 р., поз. 1915, зі змінами), українські студенти, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких на території Польщі визнано законним відповідно до ст. 2 пункт 1, можуть отримати соціальну грошову допомогу згідно з принципами, вказаними в розділі 8a Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти.

           Право на отримання матеріальної допомоги соціального характеру мають учні державних і недержавних шкіл (з правами державних шкіл), які проживають у м.Свіноуйсьці, а також студенти державних педагогічних коледжів, коледжів іноземних мов і коледжів соціального обслуговування - до часу закінчення навчання, але не довше ніж до 24 року життя; вихованці державних і недержавних закладів, які дають можливість дітям і підліткам реалізувати обов'язок освіти та навчання.

           Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 600,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,                                a także gdy rodzina jest niepełna.

           Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym winien być sporządzony                         w języku polskim, bowiem zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 1999 r. o języku polskim, jest on językiem urzędowym dla organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych instytucji  w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych.

           Критерієм для отримання шкільної стипендії є важке матеріальне становище уповноваженої особи, внаслідок низького доходу на одну особу в сім’ї (місячний дохід на 1 особу не перевищує суми: 600,00 злотих нетто), зокрема, коли в сім’ї присутнє: безробіття , інвалідність, важка або тривала хвороба, багатодітність, нездатність виконувати функції виховання та догляду, алкоголізм чи наркоманія, а також при неповній сім'ї.

           Заяву про отримання матеріальної допомоги соціального характеру необхідно складати польською мовою, оскільки згідно зі ст. 4 п. 2 Закону від 4 жовтня 1999 р. про польську мову, вона є офіційною мовою для органів місцевого самоврядування та підпорядкованих установ при виконанні ними громадських завдань.

       

           Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2022 roku w szkole do której uczęszcza uczeń na terenie Miasta Świnoujście lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście – w przypadku ucznia mieszkającego w Świnoujściu ale uczęszczającego do szkoły poza Świnoujściem.  W przypadku słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2022 roku.

           Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach                               o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku                                    (tj. w miesiącu sierpniu 2022 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

           Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie.

      W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem również należy dopisać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

           Заяви на отримання шкільної стипендії разом з документами слід подати до 15 вересня 2022 року до школи, яку відвідує учень у м.Свіноуйсьці, або до відділу обслуговування клієнтів в Мерії Свіноуйсьця – у випадку, якщо учень проживає у Свіноуйсьці, але відвідує школу за межами м.Свіноуйсьця. Стосовно студентів державних коледжів соціальних служб Заяву на отримання шкільної стипендії необхідно подати до 15 жовтня 2022 року.

           До Заяви заявники зобов’язані надати інформацію про всі чисті доходи (netto), отримані за попередній місяць, (тобто за серпень 2022 р.), або у разі втрати доходу за місяць, у якому цей дохід був втрачений.

           Документом, що підтверджує суму отриманого доходу, може бути не лише довідка про доходи, а й заява (Oświadczenie.). До такої заяви (oświadczenie) необхідно додати пункт, про який йдеться у ст. 90n прф.5а Закону про систему освіти з наступним змістом: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання недостовірних свідчень» (польською мовою).

      У разі звернення за призначенням шкільної стипендії учня, сім’я якого отримує соціальну допомогу, замість довідки чи заяви про розмір доходу може бути подана довідка чи заява про використання соціальної допомоги, яку у цьому випадку необхідно доповнити пунктом: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання недостовірних свідчень». Усі копії документів повинні бути засвідчені як справжні копії оригіналу (згідно з оригіналом) директором школи або уповноваженою ним особою (обов’язково: іменний штамп, штамп заголовку організації, дата).

           Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w  Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl. (zakładka: BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji)

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

      Zarówno  w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego - w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” powinna być dołączona KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych. Składający wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż zapoznał się z klauzulą.

          Заяву на отримання шкільної стипендії можна отримати в секретаріаті школи, яку відвідує учень, або у відділі освіти мерії м.Свіноуйсьця, кабінет. 324, а також на сайті: http // www.swinoujscie.pl. (вкладка: БІП / Питання, які необхідно вирішити / Департамент освіти).  Шкільна допомога може бути призначена учневі, який тимчасово знаходиться в скрутному матеріальному становищі через певну випадкову подію.

           Випадкова подія – це зовнішнє по відношенню до управненої особи явище, яке не можна було передбачити ані протидіяти йому. Заява на отримання шкільної допомоги подається не пізніше ніж через 2 місяці з моменту настання події, яка є підставою для призначення такої допомоги.

           Критерії надання матеріальної допомоги соціального характеру викладені в Положенні про надання соціальної допомоги студентам, які проживають у місті Свіноуйсьці, яке є додатком до Постанови міської ради Свіноуйсьця № XLI / 353/2008 від 28 серпня 2008 року.

      Як у разі подання Заяви про призначення шкільної стипендії, так і шкільної допомоги – у зв’язку зі ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, загальне положення про захист персональних даних) (Законодавчий вісник UE.L.2016.119.1), надалі іменований як "RODO", слід додати ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ про захист персональних даних. Особа, яка подає Заяву на отримання стипендії або шкільної допомоги, повинна підтвердити власним підписом, що ознайомилася з інформаційним положенням (z klauzulą).

      regulamin.doc

      wniosek_o_przyznanie_stypendium.doc

      wniosek_o_przyznanie_zasilku.doc

      wniosek_o_stypendium_dla_uchodzcow_z_Ukrainy.docx

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32
     kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście
     ul. Białoruska 2
     Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com
     kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 79584