• Konkurs „Pięknie czytam” rozstrzygnięty!
     • Konkurs „Pięknie czytam” rozstrzygnięty!

     • Dnia 12 października 2021 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs „Pięknie czytam – baśnie i legendy polskie”, w którym wzięło udział 24 uczniów z klas 1-8. Dzieci zaprezentowały wybrane fragmenty baśni i legend.

      Komisja konkursowa oceniła prezentacje czytelnicze i przyznała następujące miejsca:

                                           w klasach 1 – 3

      I miejsce – Kacper Szoda kl. 2 a

      II miejsce – Oskar Skorczyk kl. 1 b i Lena Kowal kl. 2 a

      III miejsce – Adrianna Pawlik kl. 1 a

       Wyróżnienia: Igor Jakubowski kl. 2 a, Ksawery Michalik kl. 1 b, Ryszard Nowaczyk kl. 2 a

                                           w klasach 4-8

      I miejsce – Joanna Wojciechowska kl. 8 a

      II miejsce – Zuzanna Pietras kl. 8 a  i  Lena Pietras kl. 5 a

      III miejsce – Karina Olejniczak kl. 5 b

      Gratulujemy nagrodzonym i  wyróżnionym. Nagrody i wyróżnienia we  wszystkich konkursach czytelniczych zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zostaną wręczone przez p. Dyrektor Anitę  Smolij 3 listopada 2021 r.

       

    • 2a i 2b na wycieczce w Międzyzdrojach
     • 2a i 2b na wycieczce w Międzyzdrojach

     • 19 października klasa 2a i 2b wybrały się na wycieczkę do Międzyzdrojów. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN, Zagrody Żubrów - zapoznanie z fauną Wolińskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie Oceanarium, gdzie uczniowie mogli zobaczyć zwierzęta żyjące w morzach i oceanach. Wycieczka była bardzo udana. Wzbogaceni o nową wiedzę szczęśliwie wrócili do domu.

     • Ahoj załogo!!! - 1a na promie Bielik

     • 12 października klasa 1 a wybrała się na spacer do promu Bielik II. Przy okazji wycieczki uczniowie zwiedzili mostek kapitański, a także dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat pracy kapitana. Po takiej lekcji i zdobyciu nowego doświadczenia na brak kapitanów w naszym mieście nie będziemy mogli narzekać. Ahoj!!!

    • Uwaga Rodzice!
     • Uwaga Rodzice!

     • Według kalendarza szkolnego dni 14 i 15 października są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Świetlica  czynna od godz. 6.30

      Obiady w tych dniach wydawane są normlanie.

    • "Stare klucze dla Budzika"
     • "Stare klucze dla Budzika"

     • W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Stare klucze dla Budzika”, którą zorganizowali Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Celem akcji jest finansowe wsparcie Fundacji „Akogo?”.

      Jeśli mają Państwo w domu stare, niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają, przynieście je do szkoły. Klucze zostaną zezłomowane, a pieniążki zasilą konto Ewy Błaszczyk, która od lat wybudza dzieci ze śpiączki.

    • „Trudy i mozoły powrotu do szkoły”
     • „Trudy i mozoły powrotu do szkoły”

     • 4 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną  w Świnoujściu, w której  aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie zaprezentowali przedstawienie „Trudy i mozoły powrotu do  szkoły”. Przedstawienie w zabawny sposób przybliżyło dzieciom wiadomości   o ruchu drogowym oraz przypomniało jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Dzieci bawiły się znakomicie wraz z głównym bohaterem przedstawienia wróbelkiem Elemelkiem.

    • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - „Fairy Tales and Folk Tales around the World”
     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - „Fairy Tales and Folk Tales around the World”

     • Mamy już październik. Jak co roku w tym miesiącu w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło przewodnie  brzmi: „Fairy Tales and Folk Tales around the World”, czyli „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji biblioteka przygotowała ciekawe konkursy:

      - „Pięknie czytam – ulubione polskie legendy” – konkurs dla uczniów klas 1– 8,

      - „Przebiorę się za ulubioną postać z legendy lub baśni” – konkurs fotograficzny dla uczniów klas 1-5

      - „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny dla uczniów klas 6 - 8

      - „W krainie legend” – konkurs ze znajomości legend dla uczniów klas 4-8

      - „Nasze ulubione lektury” – konkurs plastyczny na najciekawszy plakat

      -„By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą”  - konkurs plastyczny dla uczniów klas 1- 3

                  Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.

    • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 04-10 października 2021
     • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 04-10 października 2021

     • Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się pod hasłem "Jesteśmy różni - jesteśmy razem". Tydzień Świadomości Dysleksji to idea, która w Polsce ma już dość długą tradycję, gdyż jej początek sięga roku dwutysięcznego.

      Pomysł zrodził się podczas spotkania Europejskiego Towarzystwa Dysleksji z potrzeby podkreślenia wysiłku rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy na co dzień zmagają się z tematem specyficznych trudności w uczeniu się. Wielkim orędownikiem tego dnia jest prof. Marta Bogdanowicz – inicjatorka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

      W dniu 7 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Świadomości Dysleksji.

      Co to jest DYSLEKSJA?

      Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

      Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

      Najczęściej mówimy o 3 typach dysleksji:

      • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
      • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
      • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

       

      „Dlaczego?”. Czy wiemy skąd bierze się dysleksja i  jakie są przyczyny jej występowania?

      Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni to najczęstsze przyczyny występowania specyficznych trudności w uczeniu się.

      Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

      Jak zatem możemy rozpoznać dziecko z dysleksją? Jakie są objawy dysleksji rozwojowej?

      Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

      • opóźniony rozwój mowy;
      • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
      • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
      • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
      • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
      • oburęczność;
      • mylenie prawej i lewej ręki;
      • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
      • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem       kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

      Jak funkcjonuje uczeń z dysleksją w szkole?

      Uczeń z dysleksją cierpi nie tylko na lekcji języka polskiego, ale też na wielu innych przedmiotach, gdyż zazwyczaj ma ogromne kłopoty ze skupieniem się i koncentracją. Uczeń z dysleksją często uczy się w domu, ale później na sprawdzianie nic nie umie. To co uczeń napisze na sprawdzianie nie jest jego rzeczywistą wiedzą, a jedynie jej wycinkiem. Dziecko, u którego stwierdzono dysleksję, ma prawo aby zaopiekował się nim specjalista – między innymi pedagog, psycholog czy logopeda i ma prawo do swojej indywidualnej terapii w specjalistycznej poradni. Pojawiła się też możliwość, aby przy tzw. dysleksji głębokiej zwolnić ucznia z nauki drugiego języka.

      Uczeń z dysleksją powinien posiadać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która stwierdza i opisuje jego problem i trudności.

      Uczeń z dysleksją ma wydłużony czas na sprawdzianie, często przystosowany arkusz (np. poprzez zastosowanie większej czcionki i innego układu graficznego). Niekiedy nauczyciel musi wspierać ucznia czytając mu pytania. Jednak najważniejsze jest to, że każde dziecko z dysleksją jest w stanie być wspaniałym uczniem i później wspaniałym studentem i pracownikiem. Dysleksja to nie wyrok i wcale nie musi być przeszkodą w normalnym życiu oraz w osiąganiu wielkich sukcesów i zrobieniu spektakularnej kariery. Z historii znamy wiele sławnych osób, które miały dysleksję.

      Dla niektórych z nich trudności dyslektyczne były przekleństwem, dla innych zwykłą przeciwnością losu, ale dla wszystkich były wielkim wyzwaniem. Uczmy się od sławnych osób z dysleksją, jak radzić sobie z tymi niezwykłymi trudnościami. A jest od kogo się uczyć, bo to naprawdę wielcy ludzie: Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Pablo Picasso, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, Agatha Christie.

       

       

      Dla tych co chcą dowiedzieć się więcej, polecamy: 

      Wspomnienia ucznia - Pobierz (PDF)

      Jestem rodzicem dziecka z dysleksją - Pobierz (PDF)

      Katalog rodzicielskich zachowań - Pobierz (PDF)

      Jak robić dyktando - Pobierz (PDF)

      Dekalog dla rodziców - Pobierz (PDF)

       

                                                                               

      Źródło:

      www.ptd.edu.pl

      Monika Markowiak

       

     • Zieleniewo - wycieczka klasy 1b i 3a

     • 24 września 2021 r. uczniowie klasy 1b i 3a spędzili piątkowy dzień w Parku Rozrywki w Zieleniewie. Dziki Zachód oferował mnóstwo atrakcji między innymi: przejażdżkę konną,  wojskową karuzelę,  beczkowóz, quady, autodrom, a także ujeżdżanie  mechanicznego byka rodeo i wspinanie się na bizona. Uczniowie szukali przejścia w labiryncie i wykazali się dużą sprawnością w beczce śmiechu oraz w mrowisku. Po wszystkich atrakcjach dzieci zjadły obiad. Na koniec każdy z uczestników miał możliwość zakupienia pamiątki. Obie klasy zaliczyły wycieczkę do „mega udanych”, dzieci szczęśliwe z uśmiechami na twarzach wróciły do domów.

      Więcej zdjęć w naszej galerii - Zieleniewo

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • 1 września 2021 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Był to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim piórem przez Panią Dyrektor Szkoły Anitę Smolij. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. Starsi koledzy z klasy 3a przywitali nowych uczniów drobnym upominkiem. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 54685