• Drodzy rodzice
    • Drodzy rodzice

    • 01.04.2020 10:10
    • Drodzy rodzice dzieci biorących udział

     w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

      

    • więcej
    • Drodzy rodzice
    • Drodzy rodzice

    • 01.04.2020 10:23
    • Drodzy Rodzice

     dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

    • więcej
    • Postępowanie rekrutacyjne
    • Postępowanie rekrutacyjne

    • 01.04.2020 10:32
    • Postępowanie rekrutacyjne w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

     Świnoujście,  ul. Białoruska 2  tel. 91/3215232

      

     Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzone przy wsparciu systemu elektronicznego od 15 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r.

      

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:

     • wypełniają w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
     • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

     • pobierają wniosek w dowolnej publicznej szkole podstawowej,
     • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
     • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik.

      

      

    • więcej
    • Instrukcja rekrutacji
    • Instrukcja rekrutacji

    • 01.04.2020 10:25
    • Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

     Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

      do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

     dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

   • Konkurs Plastyczny - zapraszamy!!!
   • Sprzątanie Świata 2020
   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
   • Apel podsumowujący I półrocze