• Egzamin Ósmoklasisty- Informacje dla rodziców
     • Egzamin Ósmoklasisty- Informacje dla rodziców

     • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

      Termin główny – maj 2021r

      25 maja 2021r. godzina: 9.00 ( wtorek) – język polski

      26 maja 2021r. godzina 9.00 ( środa) – matematyka

      27 maja 2021r. godzina 9.00 ( czwartek)- język obcy nowożytny

      Każdy zdający powinien posiadać na egzaminie legitymację szkolną oraz długopis ( lub pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań  (odpowiedzi).

      Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

      Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

      Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

      Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

      Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

      https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • sekretariat@sp2.swi.pl
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 24138