• Góra Grosza
     • Góra Grosza

     • Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

      Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

      Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

      Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Przedszkolaki.

      Góra Grosza startuje! Przyłączcie się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza.To niezwykła Góra w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji – sami jesteśmy rodzicami uczniów i przedszkolaków. Prowadzimy też domy dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mieszkają ze swoimi rodzicami i współpracujemy z rodzinami zastępczymi.Doświadczenia nauki domowej pokazały nam, jak ważny jest każdy gest życzliwości i dobroci, jeszcze żywiej uświadomiły, co znaczy wzajemna pomoc. W Górze Grosza każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc. Bądźmy blisko bez względu na odległość.Potrzebujemy Was, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami. Dla nich zbierajmy Górę Grosza! Przekazane przez Was monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Dla niektórych to wsparcie materialne, dla tych z zaległościami w nauce – korepetycje. Dla innych – możliwość rozwijania talentu lub też dofinansowanie wychowanków na progu samodzielności. Dla całych rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych „Port”.Dzięki Wam nasza działalność jest możliwa! To, że zmieniamy los dzieci i rodzin to również Wasza wielka zasługa! Cieszymy się, że jesteście z nami!Bardzo serdecznie Wam dziękujemy w imieniu dzieci, które otrzymały i otrzymają pomoc oraz naszego Zespołu, który pracuje nad akcją Góra Grosza.

      Elżbieta Prządka – Koordynatorka akcji Góra GroszaIwona Niemasz – Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom

      Informacje o akcji

      Cel Góry Grosza

      Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

      Termin akcji Góra Grosza

      Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Czekamy na relacje, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej: www.facebook.com/towarzystwonaszdom. Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

      Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji

      • Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
      • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
      • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

      Przypominamy, że akcja ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej – w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza.

      Góra Grosza w 5 krokach

      1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki);
      2. Przeprowadzenie zbiórki monet;
      3. Policzenie zebranych monet i wypełnienie odcinków;
      4. Zapakowanie zebranych monet zgodnie z instrukcją;
      5. Odniesienie na Pocztę Polską monet wraz z odcinkami.

      Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy w ramach akcji?

      Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom, przedszkolakom i rodzinom udało nam się zebrać:

      43 189 159,66 zł!

      Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie.

      Góra Grosza - Instrukcja - Pobierz(PDF)

      Góra Grosza - Regulamin - Pobierz(PDF)

      Góra Grosza - list - Pobierz(PDF)

      Góra Grosza - plakat - Pobierz(PDF)

       

    • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
     • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

     • Od wielu już lat nasza szkoła uczestniczy w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.  Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, które przypadły na czwarty poniedziałek października. Od 2008 r.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy w październiku. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

      „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY”

                     Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole:

      1. „Pięknie czytam – moja ulubiona lektura szkolna” – konkurs dla uczniów klas I -VIII odbędzie się 28.10.2020 r.
      2.  Moja  ulubiona postać z bajki - konkurs fotograficzny dla uczniów klas I- IV. Zdjęcia należy przesłać na adres : czytelniasp2@wp.pl do 30.10.2020 r.
      3. „ Moja przygoda z Pippi” – konkurs plastyczny dla uczniów klas I -IV. Prace w formacie A 3 należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 30.10.2020 r.
      4. Akcja „To lubię czytać” - prezentacja ciekawych książek na stronie internetowej szkoły.

      Uczestnictwo w konkursach i akcjach to gwarancja dobrej zabawy, możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i zdolności oraz szansa wygrania ciekawych nagród.

                                                                                   ZAPRASZAMY!

    • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

     • Program dla Szkół

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie,      Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego  odżywiania,  regularnie  spożywając  w  szkole  dostarczane  im  owoce  i  warzywa  oraz  mleko     i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.


      W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

      • 44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,
      • 42 porcje mleka i produktów mlecznych.

      Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.


      Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy  taka sytuacja będzie miała miejsce  prosimy o Państwa reakcję i wsparcie         w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem        z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.


      Zachęcamy   Państwa   również    do    wspólnego    kontynuowania    w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.


      Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Programu: https://www.programdlaszkol.org/. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.


    • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • W dniu 2 października 2020 roku odbył się X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Nasza szkoła, a dokładniej klasa 3b przystąpiła do akcji po raz pierwszy. Były konkursy, zabawy i łamigłówki, a wszystko po to żeby się sprawdzić i wyłonić eksperta tabliczki mnożenia

    • Pumptruck na Warszowie
     • Pumptruck na Warszowie

     • 25 września uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczystość otwarcia drugiego już w Świnoujściu pumptruck-u, czyli terenu do jazdy na hulajnogach i rowerach.

      Mieli również okazję wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu i pokazie jazdy rowerem. Pumptrack to specjalny tor, na którym można nabierać prędkości i jeździć w kółko bez pedałowania. Wykorzystuje się do tego celu technikę pompowania, czyli odciążanie i dociążanie roweru poprzez odpowiednią pracę ciałem, tak aby możliwie lekko wjeżdżać na garby i szybko z nich zjeżdżać.

      Pamiętajcie !!!

      Korzystając z pumptrack-u zachowujmy wszelkie zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim nie zapominajmy o kasku i ochraniaczach!!!

      Miłej zabawy!!!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 54687