• BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
     • BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

     • Fundacja Motywacja i Działanie, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego,

      uruchamia bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców naszego województwa

      w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

      Terapeuci będą czekali na kontakt od mieszkańców Pomorza Zachodniego

      od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

      • Karolina Flacht, telefon: 506 591 164
      • Bartosz Ślaski, telefon: 504 587 341


      Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

       

      Profil na portalu Facebook: @motywacjadlazdrowia
      Strona internetowa: www.motywacjadlazdrowia.pl
      Messenger, WhatsApp oraz Skype (login1: Karolina Flacht, login 2: Bartosz Ślaski)

       

    • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć
     • Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej informuję, iż w związku z zamknięciem szkół do 24 maja 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 kontynuuje edukację w formie zdalnej. O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania szkoły będą Państwo informowani na bieżąco.

    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     • W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin odbędzie się:
      w terminie głównym
      1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

      2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

      3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
    • Szanowni Państwo!
     • Szanowni Państwo!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu informuje, że każdy Rodzic/Opiekun może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji.          

      Oferujemy wsparcie ze strony:

      pedagoga szkolnego: e-mail pedagogszkolanr2@gmail.com

      terapeuty szkolnego: e-mail terapiasp2@op.pl  tel.: 576 791 969

      oraz każdego wychowawcy.

       

      Ponadto informuję, gdzie można znaleźć szeroko pojętą  pomoc terapeutyczną (on-line i telefoniczną)  dla:

      – osób przeżywających lęk jako reakcję na potencjalne zagrożenie;

      – grup zawodowych, które pracują pod ogromnym obciążeniem i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia;

      - wszystkich borykających się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu, dla osób starszych, samotnych i tych, które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji:

      •   Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii (Szczecin)- tel. 91 422 60 60,    e mail: kontakt@zip.org.pl

         Centrum Zdrowia Psychicznego (Świnoujście) tel. 501 788 894, 508 096 792, 506 591 164
          (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00).   

         Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR (Świnoujście) tel. 91 322 54 88, 91 322 54 86
          (od poniedziałku   do piątku w godz. 8.00 – 17.00).

         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Świnoujście) – psycholog p. Alina Sworowska - Matysik
          tel. 693 404 735.

       

      Wszystkie porady udzielane są BEZPŁATNIE!

    • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

     • Drodzy rodzice dzieci biorących udział

      w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

       

      W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się,Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) wprowadził możliwość publikowania list kandydatów z wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym (zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych) także na stronach internetowych jednostek oświatowych, które biorą udział w rekrutowaniu dzieci i młodzież do swoich placówek.

       

      Jednocześnie przypominamy, że statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

       

       

      Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
    • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
    • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2 Poland
    • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • liczba odwiedzin: 45185