• Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
   • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

   • 12.03.2024 10:35
   • Postępowanie rekrutacyjne w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2
    Świnoujście,  ul. Białoruska 2  tel. 91/3215232, 727 712 558

    Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego od 26 lutego 2024r.od godz. 8.00 do 08 marca 2024r.do godz. 15.00

    Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
    • wypełniają w systemie informatycznym www.swinoujscie.podstawowe.vnabor.pl wniosek o przyjęcie dziecka,
    • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w szkole pierwszego wyboru.
    Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 
    • pobierają wniosek w dowolnej publicznej szkole podstawowej,
    • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
    • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły podstawowej albo upoważniony przez niego pracownik.

    Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
    Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

    Pozostałe informacje są umieszczone na stronie szkoły www.sp2.swi.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
     
   • Załącznik nr 2

    do Zarządzenia Nr 60/2024

    Prezydenta Miasta Świnoujście

    z dnia 18 stycznia 2024r.

     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

     

    Lp.

    Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin

    w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę            w postępowaniu rekrutacyjnym

    26.02.2024r.

    od godz. 08.00

    08.03.2024r.

    do godz. 15.00

    15.04.2024r.

    od  godz. 08.00

    19.04.2024r.

    do godz. 15.00

    2.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,                                      w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,                            o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

    26.02.2024r.

    od godz. 8.00

    22.03.2024r.

    do godz. 15.00

    15.04.2024r.

    od godz. 8.00

    07.05.2024r.

    do godz. 15.00

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

    28.03.2024r.

    do godz. 12.00

    13.05.2024r.

    do godz. 12.00

    4.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    28.03.2024r.

    od godz. 12.00

    09.04.2024r.

    do godz. 15.00

    13.05.2024r.

    od godz. 12.00

    17.05.2024r.

    do godz. 15.00

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    11.04.2024r.

    godz. 12.00

    20.05.2024r.

    godz. 12.00

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • Tel./Fax: 091-321 52 32
    kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście
    ul. Białoruska 2
    Poland
   • pedagogszkolanr2@gmail.com
    kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 10252