• Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
   • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

   • 14.03.2021 17:34
   •        Załącznik nr 2

                                                do Zarządzenia Nr 27/2021

                                                                                                               Prezydenta Miasta  Świnoujście

                                                                                                                  z dnia 14 stycznia 2021 r.

     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

     

   •  

    Lp.

     

    Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

    Termin

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin

    w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     

    01.03.2021

    od godz. 08:00

    12.03.2021

    do godz. 15:00

     

    19.04.2021

    od  godz. 08:00

    23.04.2021

    do godz. 15:00

    2.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,                            o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

     

     

    01.03.2021

    od godz. 8:00

    26.03.2021

    do godz. 15:00

     

     

     

    19.04.2021

    od godz. 8:00

    07.05.2021

    do godz. 15:00

     

     

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

     

    01.04.2021

    do godz. 12:00

     

     

     

    13.05.2021

    do godz. 12:00

    4.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     

    01.04.2021

    od godz. 12:00

    09.04.2021

    do godz. 15:00

     

     

     

    13.05.2021

    od godz. 12:00

    19.05.2021

    do godz. 15:00

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

    13.04.2021

    godz. 12:00

     

    21.05.2021

    godz. 12:00

     

    Harmonogram rekrutacji - terminy - Pobierz (DOC)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • sekretariat@sp2.swi.pl
   • Tel./Fax: 091-321 52 32 kom.727712558
   • 72-602 Świnoujście ul. Białoruska 2
   • pedagogszkolanr2@gmail.com kom. 727 797 161
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1270